Informacja o wyborze oferty (skan PDF, 224 kb)


Przedłużenie terminu składania ofert (skan PDF, 380 kb)


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie ogłasza konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne obejmujące udzielanie:

  1. ZADANIE NR 1: lekarskich świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji w Oddziale Internistycznym z zabezpieczeniem udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni Chorób Wewnętrznych i/lub Poradni Geriatrycznej i/lub
  2. ZADANIE NR 2: lekarskich świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji w Oddziale Geriatrycznym z zabezpieczeniem udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni Chorób Wewnętrznych i/lub Poradni Geriatrycznej i/lub
  3. ZADANIE NR 3: lekarskich świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnej ordynacji (dyżur medyczny) w Oddziale Internistycznym i Oddziale Geriatrycznym w SP ZOZ we Włodawie.

Pliki do pobrania (ZIP, 950 kb)