Zatwierdzenie wyników (skan PDF, 200 kb)


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie ogłasza konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne obejmujące udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Lekarza Rodzinnego Podstawowej Opieki Zdrowotnej w SP ZOZ we Włodawie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00.

Pliki do pobrania (ZIP, 250 kb)