Zatwierdzenie wyników

Do pobrania (skan PDF, 200 kb)


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie ogłasza konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne obejmujące udzielanie:

  • ZADANIE NR 1: lekarskich świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym i/lub
  • ZADANIE NR 2: lekarskich świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnej ordynacji (dyżur medyczny) w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym i/lub
  • ZADANIE NR 3: lekarskich świadczeń zdrowotnych -porad specjalistycznych w Poradni Ginekologiczno-Położniczej z Pracownią Cytologiczną w SP ZOZ we Włodawie.

Pliki do pobrania (ZIP, 2 MB)