Protokół z przeprowadzonego przeglądu ofert cenowych (skan PDF, 1 mb)

17.02.2020

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie graficzne i wydruk skryptów do  zajęć z edukacji zdrowotnej dla uczniów szkół podstawowych z województwa lubelskiego oraz opracowanie graficzne i wydruk plakatów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu „Dbamy o zdrowie – program profilaktyki wad postawy u dzieci”

Do pobrania (ZIP, 3 MB)