Zatwierdzenie wyników

Zatwierdzenie (skan PDF, 192 kb)


 

19.02.2020r.

Przesunięcie terminu składania ofert

Przesunięcie terminu (skan PDF, 280 kb)


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie ogłasza konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne obejmujące udzielanie:

  1. ZADANIE NR 1: lekarskich świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji w Oddziale Dziecięcym i/lub
  2. ZADANIE NR 2: lekarskich świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji w Oddziale Noworodków i Wcześniaków i/lub
  3. ZADANIE NR 3: lekarskich świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnej ordynacji w Oddziale Dziecięcym i w Oddziale Noworodków i Wcześniaków w SP ZOZ we Włodawie

Pliki do pobrania (ZIP, 625 kb)