Zatwierdzenie wyników

Plik PDF do pobrania


 

19.02.2020r.

Przesunięcie terminu składania ofert

Plik PDF do pobrania/wglądu


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie ogłasza konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne obejmujące udzielanie:

  1. ZADANIE NR 1: lekarskich świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji w Oddziale Dziecięcym i/lub
  2. ZADANIE NR 2: lekarskich świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji w Oddziale Noworodków i Wcześniaków i/lub
  3. ZADANIE NR 3: lekarskich świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnej ordynacji w Oddziale Dziecięcym i w Oddziale Noworodków i Wcześniaków w SP ZOZ we Włodawie

Pliki do pobrania