24.02.2020r.

Unieważnienie konkursu ofert

Plik PDF do wyświetlenia lub pobrania


07.02.2020r.

Ogłoszenie konkursu ofert nr SPZOZ.ADO.1101.2.2020

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie ogłasza konkurs ofert na zawarcie umowy o dzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne obejmujące udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji oraz zadań administracyjnych należących do kompetencji lekarza kierującego oddziałem w Oddziale Rehabilitacyjnym.

Pliki do pobrania

Plik PDF do wyświetlenia lub pobrania