24.02.2020r.

Unieważnienie konkursu ofert

Plik PDF do wyświetlenia lub pobrania


07.02.2020r.

Ogłoszenie konkursu ofert nr SPZOZ.ADO.1101.1.2020

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie ogłasza konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne obejmujące udzielanie:

  1. ZADANIE NR 1: lekarskich świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji oraz zadań administracyjnych należących do kompetencji lekarza kierującego oddziałem w Oddziale Internistycznym i/lub
  2. ZADANIE NR 2: lekarskich świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnej ordynacji (dyżur medyczny) w Oddziale Internistycznym w SP ZOZ we Włodawie

Pliki do pobrania