SPZOZ Włodawa,
Al. J. Piłsudskiego 64 22-200 Włodawa

Telefoniczna Rejestracja do Poradni Specjalistycznych
Tel. 797 704 913, 797 704 917

Medyczny Portal Informacyjny

Zarejestruj - Zaloguj - Umów wizytę

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego

.

Warto się badać. Program profilaktyki raka jelita grubego

.

Oddział Chirurgii Jednego Dnia

.

Projekty Unijne

.

AKTUALNOŚCI

 

Wśród zewnętrznych metod zapewnienia wysokiej jakości świadczeń akredytacja jest najszerzej sprawdzoną na świecie i najskuteczniejszą. Jej rola we współczesnych systemach zdrowotnych polega głównie na wyszukiwaniu zagadnień, które w największym stopniu wpływają na poziom świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów. W tych obszarach tworzone są mierzalne kryteria oceny placówek opieki zdrowotnej określonego typu np. szpitali, lecznictwa otwartego, czy zakładów opieki długoterminowej, zwane standardami akredytacyjnymi.

Najcenniejszym elementem systemu akredytacji jest to, że szpital ma możliwość dokonania samooceny poprzez porównanie się ze standardami akredytacyjnymi.

Szpital we Włodawie otrzymał łączną ocenę ponad 75% możliwej do uzyskania liczby punktów, aby uzyskać Certyfikat Akredytacyjny w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali, co skutkowało otrzymaniem od Ministra Zdrowia Certyfikatu Akredytacyjnego, przyznanego do 29 listopada 2022 roku.

Ocena jednostki została dokonana w sposób określony w Ustawie o akredytacji w ochronie zdrowia z dn. 06 listopada 2008 r. i Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w tym zakresie.

 

Logo EFS

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie realizuje projekt:

Tytuł projektu: Uwaga na kleszcze! Program profilaktyczny boreliozy

RPO WL 2014-2020 Działanie: 10.3 Programy polityki zdrowotnej

Okres realizacji projektu: od: 2020-01-01 do: 2021-06-30

Wartość projektu: 685 412,50 zł

Dofinansowanie: 616 871,25 zł

Cel projektu: Celem głównym projektu jest zmniejszenie ryzyka zachorowania na boreliozę oraz zwiększenie skuteczności wykrywania zakażeń Borrelia burgdorferi wśród co najmniej 2000 mieszk. woj. lubelskiego w wieku aktywności zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem osób z grup ryzyka tj. rolników, leśników i myśliwych poprzez zwiększenie wiedzy i świadomości na temat zagrożeń zdrowotnych związanych z chorobami odkleszczowymi oraz wykonanie badań diagnostycznych w kierunku boreliozy w okresie do 2021 roku.

 

Czym jest kampania 4U?

  • Kampania społeczna 4U jest inicjatywą Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
  • Celem kampanii jest przedstawienie zalecanego sposobu postępowania w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego
  • Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW, zgodnie ze swoją misją, dąży do poprawy świadomości antyterrorystycznej – a tym samym, podniesienia poziomu bezpieczeństwa obywateli 

Strona kampanii społecznej 4U!

 

20.12.2019

Fizjoterapeuci

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie zatrudni: Fizjoterapeutę/ów do pracy w Zespole Opieki Dziennej w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie.

Pliki do pobrania


Pracownik socjalny ZSL

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie zatrudni: Pracownika socjalnego do pracy w Zespole Leczenia Środowiskowego w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie.

Pliki do pobrania 


Pracownik socjalny ZIK

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie zatrudni: Pracownika socjalnego do pracy w Zespole Interwencji Kryzysowej w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie.

Pliki do pobrania


Pracownik socjalny - Poradnictwo i pomoc

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie zatrudni: Pracownika socjalnego do pracy w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie - Poradnictwo socjalne i pomoc w załatwianiu spraw socjalnych.

Pliki do pobrania


Obowiązek administracyjny - RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych - monitoring wizyjny