SPZOZ Włodawa,
Al. J. Piłsudskiego 64 22-200 Włodawa

Telefoniczna Rejestracja do Poradni Specjalistycznych
Tel. 797 704 913, 797 704 917

Opieka Duszpasterska

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie zapewnia hospitalizowanym pacjentom możliwość realizacji potrzeb religijnych i dostęp do opieki duszpasterskiej zgodnie z przekonaniami religijnymi.

 

W szpitalu SP ZOZ we Włodawie znajduje się Kaplica Szpitalna, która mieści się w budynku „D” – pod Oddziałem Wewnętrznym (piwnica).

Msza Święta w Kaplicy Szpitalnej odbywa się:

- w każdą niedzielę i Uroczystości o godzinie 12.00 

Aktualne numery telefonów do kontaktowych duszpasterzy:

1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Ludwika we Włodawie:

- o. Grzegorz Staszak – tel. 693 261 811

- Kancelaria – tel. 82/57 21 366

2. Parafia Prawosławna pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny:

- ks. Jerzy Ignaciuk – 503 099 788

- Kancelaria – tel. 82/57 21 750

3. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego – tel. 505 777 835

4. Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy – tel. 609 653 615