SPZOZ Włodawa,
Al. J. Piłsudskiego 64 22-200 Włodawa

Telefoniczna Rejestracja do Poradni Specjalistycznych
Tel. 797 704 913, 797 704 917

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego

.

Warto się badać. Program profilaktyki raka jelita grubego.

.

Oddział Chirurgii Jednego Dnia

.

Projekty Unijne

.

Aktualności

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie zaprasza pacjentów na zabiegi operacyjnego leczenia zaćmy w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

 
Supra Brokers S.A. informuje, że w dniu 21.05.2018 r. opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu przetargowym na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie SIWZ nr 46/2018/N/Włodawa.
 
Ogłoszenie o zamówieniu wraz z pozostałymi dokumentami do pobrania na stronie: http://www.suprabrokers.pl/ubezpieczenie-grupowe-wlodawa

 

Samodzielny, Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie wynajmie pomieszczenie pod usługi handlowe - sklep spożywczy, o łącznej powierzchni 20,92 m2, z zapleczem sanitarnym przy Al. J. Piłsudskiego 64 we Włodawie.

Pomieszczenie - wynajem

Kontakt z Działem Technicznym SPZOZ pod nr tel: 797704922 lub 797704880

 

W dniu 27 kwietnia 2018r. o godzinie 9:00 na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie odbyła się próbna ewakuacja Oddziału Chirurgicznego.