SPZOZ Włodawa,
Al. J. Piłsudskiego 64 22-200 Włodawa

Telefoniczna Rejestracja do Poradni Specjalistycznych
Tel. 797 704 913, 797 704 917

Medyczny Portal Informacyjny

Zarejestruj - Zaloguj - Umów wizytę

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego

.

Warto się badać. Program profilaktyki raka jelita grubego

.

Oddział Chirurgii Jednego Dnia

.

Projekty Unijne

.

AKTUALNOŚCI

 

17.12.2019

Zaproszenie do złożenia oferty

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z edukacji zdrowotnej w formie prelekcji dla uczniów w wieku 10-14 lat na terenie szkól podstawowych z województwa lubelskiego w ramach projektu „Dbamy o zdrowie — program profilaktyki wad postawy u dzieci".


Pliki do pobrania
Pobierz SPZOZ.ADO.1101.9.2017

 

09.12.2019

Ogłoszenie wyników postępowania

Protokół z przeprowadzonego przeglądu ofert cenowych


29.11.2019

Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie opisów badań rtg i tomografii komputerowej

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie opisów badań RTG i TK na podstawie przesłanych w formie elektronicznej badań/obrazów radiograficznych.

Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala, budynek Administracji, piętro I lub pocztą na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej , Al. J. Piłsudskiego 64, 22-200 Włodawa w terminie do: 06.12.2019r.

Proponowany okres obowiązywania umowy: 01.01.2020r. - 31.12.2020r.


Pliki do pobrania
Pobierz SPZOZ.ADO.1101.9.2017

 

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie zaprasza do udziału w warsztatach realizowanych w ramach projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

 

Unieważnienie

 

Pliki do pobrania
Pobierz SPZOZ.ADO.1101.9.2017


18.11.2019

Przesunięcie terminu

Udzielający zamówienia na podstawie zaproszenia do składania ofert na wykonywanie opisów badań RTG i Tomografii Komputerowej przesuwa termin składania ofert do dnia 22 listopada 2019 r. do godziny 14:00.

Pliki do pobrania
Pobierz SPZOZ.ADO.1101.9.2017


12.11.2019

Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie opisów badań rtg i tomografii komputerowej

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie opisów badań RTG i TK na podstawie przesłanych w formie elektronicznej badań/obrazów radiograficznych.

Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala, budynek Administracji, piętro I lub pocztą na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Al. J. Piłsudskiego 64, 22-200 Włodawa w terminie do: 19.11.2019r.

Proponowany okres obowiązywania umowy: 28.11.2019r. - 30.11.2020r.


Pliki do pobrania
Pobierz SPZOZ.ADO.1101.9.2017


Pytania i odpowiedzi

Pliki do pobrania
Pobierz SPZOZ.ADO.1101.9.2017