SPZOZ Włodawa,
Al. J. Piłsudskiego 64 22-200 Włodawa

Telefoniczna Rejestracja do Poradni Specjalistycznych
Tel. 797 704 913, 797 704 917

Dyrekcja SPZOZ we Włodawie

Zdjęcie - Budynek szpitala 
 

Dyrektor

Teresa Szpilewicz


Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

lek.med. Wiesław Mazurek


Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Organizacyjnych

Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością

Elżbieta Korszla