SPZOZ Włodawa,
Al. J. Piłsudskiego 64 22-200 Włodawa

Telefoniczna Rejestracja do Poradni Specjalistycznych
Tel. 797 704 913, 797 704 917

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego

.

Warto się badać. Program profilaktyki raka jelita grubego.

.

Oddział Chirurgii Jednego Dnia

.

Projekty Unijne

.

Aktualności

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie realizuje projekt finansowany z Funduszy Europejskich.

Tytuł projektu: Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej we Włodawie

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

DZIAŁANIE: 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego

Okres rzeczowej realizacji projektu: 2019-01-01 do: 2019-05-31

Wartość projektu: 301 600,00 zł

Dofinansowanie: 256 360,00 zł 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie zatrudni do pracy w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie, na czas realizacji projektu pt. Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne (Nr Umowy 67/RPLU.11.02.00-06-0073/18-00):

  1. Fizjoterapeutę
  2. Terapeutę zajęciowego
  3. Pracownika socjalnego

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie informuje, iż od dnia 1 września 2018 roku w SP ZOZ we Włodawie funkcjonuje Oddział Dzienny Psychogeriatryczny. Do oddziału kwalifikowani są pacjenci w wieku powyżej 60 lat, posiadający skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w tym lekarza POZ.

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie zaprasza pacjentów na zabiegi operacyjnego leczenia zaćmy w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w Oddziale Leczenia Jednego Dnia.