SPZOZ Włodawa,
Al. J. Piłsudskiego 64 22-200 Włodawa

Telefoniczna Rejestracja do Poradni Specjalistycznych
Tel. 797 704 913, 797 704 917

Cennik badań i usług

 


DO POBRANIA - AKTUALNY CENNIK BADAŃ I USŁUG


 

KONSULTACJE/PORADY LEKARSKIE

 Pokaż

 Ukryj

Lp. Rodzaj usługi Cena netto w zł Stawka VAT w % Cena brutto w zł
1 Konsultacja/porada neurologiczna 60,00 zw. 60,00
2 Konsultacja/porada okulistyczna 60,00 zw. 60,00
3 Konsultacja/porada chirurgiczna ogólna 60,00 zw. 60,00
4 Konsultacja /porada geriatryczna  60,00 zw. 60,00
5 Konsultacja/porada endokrynologiczna 60,00 zw. 60,00
6 Konsultacja/porada ginekologiczno – położnicza 60,00 zw. 60,00
7 Konsultacja/porada otolaryngologiczna 60,00 zw. 60,00
8 Konsultacja /porada internistyczna  60,00 zw. 60,00
9 Konsultacja /porada urazowo – ortopedyczna  60,00 zw. 60,00
10 Konsultacja /porada gruźlicy i chorób płuc  60,00 zw. 60,00
11 Konsultacja/porada rehabilitacyjna 60,00 zw. 60,00
12 Porada lekarz POZ 60,00 zw. 60,00

 

USŁUGI MEDYCZNE WYKONYWANE W PORADNIACH I PRACOWNIACH

PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ

 Pokaż

 Ukryj

1. Chirurgiczne zaopatrzenie rany 100,00 zw. 100,00
2. Zmiana opatrunku 60,00 zw. 60,00
3. Pobranie wycinka bez ceny badania histopatologicznego 100,00 zw. 100,00
4. Badanie histopatologiczne 1 wycinek 150,00 zw. 150,00
5. Usunięcie torbieli, tłuszczaka, modzela 150,00 zw. 150,00
6. Drobne zabiegi, kompres, zdjęcie szwów 60,00 zw. 60,00
7. Szycie rany 100,00 zw. 100,00
8. Punkcja stawu kolanowego 100,00 zw. 100,00
9. Chirurgiczne zaopatrzenie rany dużej, głębokiej 150,00 zw. 150,00
10. Nakłucie krwiaka lub ropnia 100,00 zw. 100,00
11. Usuniecie ciała obcego powierzchownie 100,00 zw. 100,00
12. Szyna gipsowa długa/krótka 130,00 zw. 100,00
13. Opatrunek gipsowy mały/duży 130,00 zw. 150,00
14. Zdjęcie gipsu 60,00 zw. 60,00
15. Unieruchomienie opatrunkiem elastycznym 60,00 zw. 60,00
16. Repozycja złamania prostego/wieloodłamowego 200,00 zw. 200,00
17. Usuniecie narośli, kurzajki 120,00 zw. 120,00
18. Wstrzykniecie leku do stawu 120,00 zw. 120,00
19. Wstrzykniecie leku do kaletki rêki 120,00 zw. 120,00
20. Ostrzyknięcie przyczepu ścięgien/wiązadeł 120,00 zw. 120,00
21. Punkcja diagnostyczna 100,00 zw. 100,00
22. Nastawienie zwichnięcia stawu 100,00 zw. 100,00
23. Nastawienie i unieruchomienie kości 200,00 zw. 200,00
24. Wszycie esperalu 100,00 zw. 100,00

 

PORADNIA CHIRURGII URAZOWO - ORTOPEDYCZNEJ

 Pokaż

 Ukryj

1. Nakłucie stawu 100,00 zw. 100,00
2. Usunięcie szwów 60,00 zw. 60,00
3. Wstrzyknięcie leku do stawu lub więzadeł 100,00 zw. 100,00
4. Wstrzyknięcie leku do ścięgna 100,00 zw. 100,00
5. Założenie innego unieruchomienia gipsowego 130,00 zw. 130,00
6. Usunięcie gipsu 60,00 zw. 60,00
7. Wymiana opatrunku unieruchamiającego kończyny górnej/dolnej 60,00 zw. 60,00

PORADNIA GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZA

 Pokaż

 Ukryj

1. Biopsje z badaniem histopatologicznym 130,00 zw. 130,00
2. Ewakuacja torbieli 150,00 zw. 150,00
3. Badanie cytologiczne 30,00 zw. 30,00
4. Wymaz z pochwy 30,00 zw. 30,00
5. Elektrokoagulacja nadżerki cz. pochwowej szyjki macicy 350,00 zw. 350,00
6. Założenie wkładki antykoncepcyjnej (cena nie zawiera ceny wkładki antykoncepcyjnej) 200,00 zw. 200,00
7. Usunięcie wkładki wewnątrzmacicznej 100,00 zw. 100,00
8. USG ginekologiczne 80,00 zw. 80,00
9. Kolposkopia 80,00 zw. 80,00
10. Zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki szyjki macicy 350,00 zw. 350,00
11. USG płodu 80,00 zw. 80,00
12. USG ciąży bliźniaczej 80,00 zw. 80,00
13. USG ciąży wielopłodowej 80,00 zw. 80,00
14. Diagnostyka USG macicy ciężarnej 80,00 zw. 80,00
15. Diagnostyka USG macicy nieciężarnej 80,00 zw. 80,00
16. Badanie ginekologiczne 60,00 zw. 60,00
17. Ręczne badanie piersi 60,00 zw. 60,00
18. Kardiotokografia 80,00 zw. 80,00

PORADNIA OKULISTYCZNA

 Pokaż

 Ukryj

1. Badanie dna oka 60,00 zw. 60,00
2. Badanie pola widzenia statyczne z opisem 120,00 zw. 120,00
3. Badanie widzenia barw 100,00 zw. 100,00
4. Badanie w lampie szczelinowej 60,00 zw. 60,00
5. Test Schirmera 60,00 zw. 60,00
6. Płukanie dróg łzowych 100,00 zw. 100,00
7. Zgłębnikowanie otworu łzowego 80,00 zw. 80,00
8. Tonometria 60,00 zw. 60,00
9. GDX 80,00 zw. 80,00
10. Keratometria 60,00 zw. 60,00
11. Autorefraktometria 60,00 zw. 60,00
12. Płukanie oka 60,00 zw. 60,00
13. Pomiar ciśnienia śródgałkowego 20,00 zw. 20,00
14. Usunięcie ciała obcego z oka 140,00 zw. 140,00
15. Pobieranie materiału z worka spojówkowego 30,00 zw. 30,00
16. Iniekcja pozagałkowa 60,00 zw. 60,00
17. Iniekcja podspojówkowa 60,00 zw. 60,00
18. Badanie z dobraniem okularów 60,00 zw. 60,00
19. USG oka 100,00 zw. 100,00
20. Biometria 90,00 zw. 90,00
21. USG z badaniem dna oka 200,00 zw. 200,00

PORADNIA LARYNGOLOGICZNA

 Pokaż

 Ukryj

1. Opanowanie krwotoku z nosa 80,00 zw. 80,00
2. Przyżeganie krwotoku 80,00 zw. 80,00
3. Przednia tamponada przy krwotoku 80,00 zw. 80,00
4. Miejscowe wycięcie zmian w nosie 130,00 zw. 130,00
5. Drenaż ropnia okołomigdałkowego 100,00 zw. 100,00
6. Odsysanie z uszu 60,00 zw. 60,00
7. Przedmuchiwanie trąbki eustachiusza metodą politzera 60,00 zw. 60,00
8. Opatrunek uszny z płukaniem sterylnym 60,00 zw. 60,00
9. Płukanie gardła 60,00 zw. 60,00
10. Płukanie uszu niejałowe 60,00 zw. 60,00
11. Usunięcie włókniaka miękkiego 150,00 zw. 150,00

PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC

 Pokaż

 Ukryj

1 Spirometria spoczynkowa 50,00 zw. 50,00
2 Spirometria po podaniu leku 70,00 zw. 70,00
3 Spirometria po wysiłku 100,00 zw. 100,00
4 EKG 30,00 zw. 30,00
5 Test naskórkowy 5,00 zw. 5,00
6 Test płatkowy alergeny kontaktowe 7,00 zw. 7,00

 

REHABILITACJA

ELEKTROLECZNICTWO

 Pokaż

 Ukryj

1 Galwanizacja 10,00 zw. 10,00
2 Jonoforeza 15,00 zw. 15,00
3 Stymulacja 15,00 zw. 15,00
4 Tonoliza 15,00 zw. 15,00
5 Prądy diadynamiczne 10,00 zw. 10,00
6 Prądy interferencyjne 10,00 zw. 10,00
7 Prądy TENS 10,00 zw. 10,00
8 Prądy TRAEBERTA 10,00 zw. 10,00
9 Prądy KOTSA 10,00 zw. 10,00
10 Ultradźwięki miejscowe 10,00 zw. 10,00
11 Ultrafonoforeza 15,00 zw. 15,00
12 Impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości - Terapuls 15,00 zw. 15,00
13 Impulsowe pole elektromagnetyczne niskiej częstotliwości - Magnetronic 15,00 zw. 15,00
14 Laser-skaner 10,00 zw. 10,00
15 Laser punktowy 10,00 zw. 10,00
16 Naśw prom IR, UV- miejscowe 10,00 zw. 10,00
17 Okłady parafinowe-termożele 10,00 zw. 10,00

Przy zakupie minimum 10 zabiegów upust 40% 

MASAŻ

 Pokaż

 Ukryj

1 Masaż suchy-częściowy/L-S, Th, C, obręcz barkowa (oddzielnie dla każdej okolicy ciała) 30,00 zw. 30,00
2 Masaż limfatyczny ręczny-leczniczy 30,00 zw. 30,00
3 Masaż podwodny- hydropowietrzny /st.kol; biodra 25,00 zw. 25,00
4 Masaż podwodny- miejscowy / st. kolanowe; biodra 25,00 zw. 25,00
5 Masaż podwodny całkowity/kręgosłup 30,00 zw. 30,00
6 Masaż mechaniczny - aquavibron 15,00 zw. 15,00
7 Kąpiel wirowa kończyn / dłonie, łokcie, st. skokowe 20,00 zw. 20,00

KINEZYTERAPIA

 Pokaż

 Ukryj

1 Indywidualna praca z pacjentem/ćwiczenia bierne, czynno-bierne, wg metod neurofizjologicznych, reedukcji nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia specjalne, mobilizacje i manipulacje /min. 30 min/ 35,00 zw. 35,00
2 Ćwiczenia wspomagane /15 min/ 15,00 zw. 15,00
3 Nauka czynności lokomocji /15 min/ 15,00 zw. 15,00
4 Pionizacja po udarach, urazach 15,00 zw. 15,00
5 Wyciągi 15,00 zw. 15,00
6 Ćwiczenia ogólnousprawniające 10,00 zw. 10,00
7 Ćwiczenia czynne; w odciążeniu, w odciążeniu z oporem 10,00 zw. 10,00
8 Ćwiczenia czynne wolne, czynne z oporem 10,00 zw. 10,00
9 Ćwiczenia izometryczne /15 min/ 10,00 zw. 10,00

KRIOTERAPIA

 Pokaż

 Ukryj

1 Krioterapia- miejscowa /pary azotu/ 11,00 zw. 11,00
2 Zabiegi fizykoterapeutyczne- różne w tym krio z CO2 40,00 zw. 40,00
  Uwaga: ceny dotyczą 1 zabiegu w zakresie rehabilitacji      

 

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

RADIOLOGIA

 Pokaż

 Ukryj

1 RTG czaszki 40,00 zw. 40,00
2 RTG czaszki metodą Town'a 40,00 zw. 40,00
3 RTG podstawy czaszki 40,00 zw. 40,00
4 RTG kości nosowej- boczne 30,00 zw. 30,00
5 RTG kości skroniowej metodą Shullera 50,00 zw. 50,00
6 RTG zatok 35,00 zw. 35,00
7 RTG celowane siodełka tureckiego-projekcja boczna 35,00 zw. 35,00
8 RTG oczodołu- 1 projekcja 20,00 zw. 20,00
9 RTG oczodołu- 2 projekcje 30,00 zw. 30,00
10 RTG kanałów nerwów wzrokowych 30,00 zw. 30,00
11 RTG żuchwy PA 30,00 zw. 30,00
12 RTG gałęzi żuchwy 30,00 zw. 30,00
13 RTG stawu skroniowo-żuchwowego-1 projekcja 30,00 zw. 30,00
14 RTG stawu skroniowo-żuchwowego-2 projekcje 40,00 zw. 40,00
15 RTG łuku jarzmowego- 1 projekcja 30,00 zw. 30,00
16 RTG łuku jarzmowego- 2 projekcje 40,00 zw. 40,00
17 RTG kręgosłupa szyjnego- projekcja AP i boczna 40,00 zw. 40,00
18 RTG kręgosłupa piersiowego- projekcja AP i boczna 45,00 zw. 45,00
19 RTG kręgosłupa lędźwiowego- projekcja AP i boczna 45,00 zw. 45,00
20 RTG kręgu szczytowego i obrotowego- projekcja AP 30,00 zw. 30,00
21 RTG kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego u dzieci AP i boczne 45,00 zw. 45,00
22 RTG kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego u dzieci AP  40,00 zw. 40,00
23 RTG kręgosłupa szyjnego- projekcje skośne 40,00 zw. 40,00
24 RTG kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego- projekcje skośne 40,00 zw. 40,00
25 RTG kręgosłupa szyjnego czynnościowe- w przodo- i tyłozgięciu 40,00 zw. 40,00
26 RTG kręgosłupa szyjnego czynnościowe- w prawo- i lewogięciu 40,00 zw. 40,00
27 RTG kręgosłupa lędźwiowego czynnościowe- przodo- i tyłozgięciu 50,00 zw. 50,00
28 RTG kręgosłupa celowane-projekcja AP i boczna 35,00 zw. 35,00
29 RTG kości krzyżowej- 1 projekcja 40,00 zw. 40,00
30 RTG kości krzyżowej- 2 projekcje 40,00 zw. 40,00
31 RTG kości guzicznej- 1 projekcja 30,00 zw. 30,00
32 RTG stawów krzyżowo-biodrowych AP 40,00 zw. 40,00
33 RTG stawów krzyżowo- biodrowych osiowe-celowane 40,00 zw. 40,00
34 RTG klatki piersiowej 40,00 zw. 40,00
35 RTG klatki piersiowej PA i boczne 50,00 zw. 50,00
36 RTG klatki piersiowej boczne 40,00 zw. 40,00
37 RTG klatki piersiowej boczne z barytem 40,00 zw. 40,00
38 RTG klatki piersiowej PA i boczne z barytem 60,00 zw. 60,00
39 RTG klatki piersiowej AP lub PA (dzieci do 6 r.ż.) 35,00 zw. 35,00
40 RTG klatki piersiowej PA i boczne (dzieci do 6 r.ż.) 40,00 zw. 40,00
41 RTG klatki piersiowej boczne (dzieci do 6 r.ż.) 30,00 zw. 30,00
42 RTG klatki piersiowej z barytem (dzieci do 6 r.ż.) 40,00 zw. 40,00
43 RTG klatki piersiowej PA i boczne z barytem (dzieci do 6 r.ż.) 40,00 zw. 40,00
44 RTG mostka projekcja boczna 40,00 zw. 40,00
45 RTG żeber 40,00 zw. 40,00
46 RTG przeglądowe jamy brzusznej pozycja leżąca 40,00 zw. 40,00
47 RTG talerza biodrowego 40,00 zw. 40,00
48 RTG stawu barkowego- projekcja AP 35,00 zw. 35,00
49 RTG stawu barkowego osiowe 35,00 zw. 35,00
50 RTG stawu barkowego osiowe przez klatkę piersiową 40,00 zw. 40,00
51 RTG łopatki- projekcja AP 35,00 zw. 35,00
52 RTG łopatki boczne 35,00 zw. 35,00
53 RTG obojczyka- projekcja PA 35,00 zw. 35,00
54 RTG obojczyka styczne 35,00 zw. 35,00
55 RTG stawu mostkowo- obojczykowe- projekcja PA 35,00 zw. 35,00
56 RTG kości ramiennej- projekcja AP i boczna 35,00 zw. 35,00
57 RTG stawu łokciowego- projekcja AP i boczna 35,00 zw. 35,00
58 RTG przedramienia- projekcja AP i boczna 35,00 zw. 35,00
59 RTG porównawcze kości kończyn dłoni- 2 projekcje 40,00 zw. 40,00
60 RTG nadgarstka- projekcja Ap i boczna 35,00 zw. 35,00
61 RTG nadgarstka- projekcja skośna 35,00 zw. 35,00
62 RTG dłoni- 2 projekcje 35,00 zw. 35,00
63 RTG dłoni- projekcja AP porównawcze 35,00 zw. 35,00
64 RTG miednicy 40,00 zw. 40,00
65 RTG stawów biodrowych AP porównawcze 40,00 zw. 40,00
66 RTG stawu biodrowego AP 40,00 zw. 40,00
67 RTG stawów biodrowych osiowe 40,00 zw. 40,00
68 RTG stawów biodrowych osiowe porównawcze 40,00 zw. 40,00
69 RTG kości udowej- projekcja AP i boczna 40,00 zw. 40,00
70 RTG kolana 3 projekcje (2 kolana) 50,00 zw. 50,00
71 RTG porównawcze kości kończyn dolnych 40,00 zw. 40,00
72 RTG kolana tunelowa 35,00 zw. 35,00
73 RTG osiowe rzepki 30,00 zw. 30,00
74 RTG podudzia- projekcja AP i boczna 40,00 zw. 40,00
75 RTG stawu skokowego  35,00 zw. 35,00
76 RTG kości piętowej- 2 projekcje 35,00 zw. 35,00
77 RTG kości piętowych - 3 projekcje 45,00 zw. 45,00
78 RTG kości łódeczkowatych 3 projekcje 45,00 zw. 45,00
79 RTG porównawcze łokci 3 projekcje 45,00 zw. 45,00
80 RTG stopy- projekcja AP i boczna 35,00 zw. 35,00
81 RTG stopy- projekcja AP i skośna 35,00 zw. 35,00
82 RTG stóp AP i boczne 45,00 zw. 45,00
83 RTG palca 30,00 zw. 30,00
84 RTG palców stopy- projekcja AP i skośna 30,00 zw. 30,00
85 Skopia klatki piersiowej 50,00 zw. 50,00
86 Skopia przełyku 50,00 zw. 50,00
87 Skopia żołądka i dwunastnicy 100,00 zw. 100,00
88 Badanie kontrastowe jelita cienkiego 130,00 zw. 130,00
89 Wlew kontrastowy jelita grubego 150,00 zw. 150,00
90 Cholangiografia pooperacyjna przez dren 70,00 zw. 70,00
91 Cystografia, uretrografia 100,00 zw. 100,00
92 Histerosalpingografia (HSG) 150,00 zw. 150,00
93 RTG stawów skokowych porównawcze- 3 projekcje  50,00 zw. 50,00
94 Fistulografia 70,00 zw. 70,00
95 Urografia dożylna 180,00 zw. 180,00
96 Opis zdjęcia wykonanego w innym zakładzie 10,00 zw. 10,00
97 Opis zdjęcia wykonanego jako zlecenie oddzielne 10,00 zw. 10,00

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

 Pokaż

 Ukryj

1 TK głowy bez kontrastu 190,00 zw. 190,00
2 TK głowy z kontrastem 250,00 zw. 250,00
3 TK głowy bez kontrastu i z kontrastem 300,00 zw. 300,00
4 TK szyi bez kontrastu 200,00 zw. 200,00
5 TK szyi z kontrastem 300,00 zw. 300,00
6 TK zatok bez kontrastu 200,00 zw. 200,00
7 TK zatok z kontrastem 300,00 zw. 300,00
8 TK uszu bez kontrastu 200,00 zw. 200,00
9 TK uszu z kontrastem 300,00 zw. 300,00
10 TK stawów, kości porównawcze 200,00 zw. 200,00
11 TK kręgosłupa 200,00 zw. 200,00
12 TK jamy brzusznej bez kontrastu 250,00 zw. 250,00
13 TK jamy brzusznej z kontrastem 350,00 zw. 350,00
14 TK klatki piersiowej bez kontrastu 250,00 zw. 250,00
15 TK klatki piersiowej z kontrastem 350,00 zw. 350,00
16 TK miednicy bez kontrastu 220,00 zw. 220,00
17 TK miednicy z kontrastem 320,00 zw. 320,00
18 TK kończyn bez kontrastu 200,00 zw. 200,00
19 TK kończyn z kontrastem 300,00 zw. 300,00
20 Angio CT 400,00 zw. 400,00
21 TK inne bez kontrastu 200,00 zw. 200,00
22 TK inne z kontrastem 300,00 zw. 300,00
23 TK bez środka kontrastowego i 2 fazy ze środkiem kontrastowym 400,00 zw. 400,00
24 TK głowy  bez środka kontrastowego i co najmniej 2 fazy ze środkiem kontrastowym 350,00 zw. 350,00
25 Obraz na kliszy 16,26 23,00 20,00
26 Obraz na płycie CD 8,13 23,00 10,00

USG

 Pokaż

 Ukryj

1 USG przeglądowe jamy brzusznej 60,00 zw. 60,00
2 USG tarczycy i przytarczyc 60,00 zw. 60,00
3 USG szyi 50,00 zw. 50,00
4 USG ślinianek 50,00 zw. 50,00
5 Diagnostyka ultrosonograficzna klp 60,00 zw. 60,00
6 USG tkanek miękkich 50,00 zw. 50,00
7 USG sutka 60,00 zw. 60,00
8 USG przezciemiączkowe CUN 50,00 zw. 50,00
9 USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej (w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego) 80,00 zw. 80,00
10 Dopler naczyń kończyny dolnej 80,00 zw. 80,00
11 Dopler naczyń kończyny górnej 80,00 zw. 80,00
12 Dopler tętnic szyjnych 80,00 zw. 80,00
13 Dopler tętnic nerkowych 80,00 zw. 80,00

BADANIA DENSYTOMETRYCZNE

 Pokaż

 Ukryj

1 Badanie densytometryczne dzieci 40,00 zw. 40,00
2 Badanie densytometryczne kręgosłup 40,00 zw. 40,00
3 Badanie densytometryczne kręgosłup+szyjka kości udowej 60,00 zw. 60,00
4 Badanie densytometryczne kręgosłup + 2 szyjki 80,00 zw. 80,00
5 Badanie densytometryczne- 1 szyjki 40,00 zw. 40,00
6 Badanie densytometryczne - 2 szyjki 60,00 zw. 60,00

BADANIA MAMMOGRAFICZNE

 Pokaż

 Ukryj

1 Badanie mammograficzne jednej piersi 50,00 zw. 50,00
2 Badanie mammograficzne obu piersi 90,00 zw. 90,00

BADANIA ENDOSKOPOWE

 Pokaż

 Ukryj

1 Gastroskopia diagnostyczna 100,00 zw. 100,00
2 Gastroskopia z biopsją (1 badanie his-pat) 200,00 zw. 200,00
3 Gastroskopia diagnostyczna z biopsją (min. 3 badania hist-pat.) 250,00 zw. 250,00
4 Kolonoskopia diagnostyczna 300,00 zw. 300,00
5 Kolonoskopia diagnostyczna z biopsją 400,00 zw. 400,00
6 Kolonoskopia z polipektomią (1 lub więcej polipów) 480,00 zw. 480,00
7 Znieczulenie 150,00 zw. 150,00

BADANIA KARDIOLOGICZNE

 Pokaż

 Ukryj

1 EKG   30,00 zw. 30,00
2 Próba wysiłkowa (cykloergometr) 90,00 zw. 90,00
3 Próba wysiłkowa (bieżnia) 120,00 zw. 120,00

BADANIA EEG

 Pokaż

 Ukryj

1 Elektroencefalogram (EEG) 100,00 zw. 100,00

 

PODSTAWOWE USŁUGI MEDYCZNE

 Pokaż

 Ukryj

1 Iniekcja domięśniowa pojedynczego leku 10,00 zw. 10,00
2 Iniekcja domięśniowa złożona 15,00 zw. 15,00
3 Iniekcja dożylna pojedynczego leku 15,00 zw. 15,00
4 Iniekcja dożylna złożona 20,00 zw. 20,00
5 Iniekcja podskórna 15,00 zw. 15,00
6 Inhalacje 5,00 zw. 5,00
7 Kontrola wagi ciała 2,00 zw. 2,00
8 Pomiar ciśnienia i tętna 5,00 zw. 5,00
9 Pomiar poziomu cukru we krwi 10,00 zw. 10,00
10 Zmiana opatrunku dużego 30,00 zw. 30,00
11 Zmiana opatrunku do 10 gazików 20,00 zw. 20,00
12 Zmiana opatrunku, toaleta rany do 10 gazików 25,00 zw. 25,00
13 Założenie/zmiana cewnika 50,00 zw. 50,00
14 Usunięcie cewnika 25,00 zw. 25,00
15 Szczepienie przeciw tężcowi wg cen zakupu zw. wg cen zakupu
16 Ekg 30,00 zw. 30,00
17 Usunięcie kleszcza 40,00 zw. 40,00
18 Zdjęcie szwów 25,00 zw. 25,00

 

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

 Pokaż

 Ukryj

1 Porada lekarska/badanie lekarskie/konsultacja specjalistyczna 60,00 zw. 60,00
2 Podstawowa diagnostyka (morfologia krwi, badanie ogólne moczu, elektrolity krwi, cukier w surowicy, EKG) 64,00 zw. 64,00
3 Rozszerzona diagnostyka laboratoryjna Wg cennika SP ZOZ Włodawa zw. Wg cennika SP ZOZ Włodawa
4 Diagnostyka obrazowa, badanie radiologiczne/USG/badanie TK Wg cennika SP ZOZ Włodawa zw. Wg cennika SP ZOZ Włodawa
5 Pomiar poziomu cukru we krwi 10,00 zw. 10,00
6 Badanie krwi analizatorem 20,00 zw. 20,00
7 Leczenie farmakologiczne Wg cen zakupu leków zw. Wg cen zakupu leków
8 Założenie opatrunku 20,00 zw. 20,00
9 Iniekcja domięśniowa  15,00 zw. 15,00
10 Iniekcja podskórna i śródskórna 15,00 zw. 15,00
11 Iniekcja dożylna  20,00 zw. 20,00
12 Pomiar RR, temperatury, wagi, tętna i pulsoksymetria 8,00 zw. 8,00
13 Usunięcie szwów 20,00 zw. 20,00
14 Zmiana opatrunku   25,00 zw. 25,00
15 EKG z transmisją 25,00 zw. 25,00
16 EKG   20,00 zw. 20,00
17 Monitorowanie parametrów życiowych 50,00 zw. 50,00
18 Kardiowersja 50,00 zw. 50,00
19 Tlenoterapia 50,00 zw. 50,00
20 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 100,00 zw. 100,00
21 Respiratoroterapia 50,00 zw. 50,00
22 Czasowa stymulacja elektrodą zewnętrzną serca 50,00 zw. 50,00
23 Krótkie znieczulenie dożylnie  20,00 zw. 20,00
24 Założenie cewnika  50,00 zw. 50,00
25 Płukanie żołądka 50,00 zw. 50,00
26 Chirurgiczne zaopatrzenie rany 60,00 zw. 60,00
27 Zmiana opatrunku dużego 60,00 zw. 60,00
28 Opracowanie wrastającego paznokcia 100,00 zw. 100,00
29 Usunięcie torbieli, tłuszczaka, modzela 70,00 zw. 70,00
30 Drobne zabiegi, kompres, zdjęcie szwów 30,00 zw. 30,00
31 Punkcja stawu kolanowego 55,00 zw. 55,00
32 Nakłucie krwiaka lub ropnia 55,00 zw. 55,00
33 Usunięcie ciała obcego powierzchownie 45,00 zw. 45,00
34 Szyna gipsowa krótka 45,00 zw. 45,00
35 Szyna gipsowa długa 65,00 zw. 65,00
36 Opatrunek gipsowy mały 55,00 zw. 55,00
37 Opatrunek gipsowy duży 120,00 zw. 120,00
38 Zdjęcie gipsu 55,00 zw. 55,00
39 Unieruchomienie opatrunkiem elastycznym 35,00 zw. 35,00
40 Repozycja złamania prostego 60,00 zw. 60,00
41 Repozycja złamania wieloodłamowego 120,00 zw. 120,00
42 Nastawienie zwichnięcia stawu 65,00 zw. 65,00
43 Nastawienie i unieruchomienie kości 45,00 zw. 45,00
44 Ewakuacja torbieli 80,00 zw. 80,00
45 Usunięcie cewnika 25,00 zw. 25,00
46 Odprowadzenie załupka 70,00 zw. 70,00
47 Punkcja wodniaka 55,00 zw. 55,00
48 Płukanie oka 30,00 zw. 30,00
49 Opanowanie krwotoku z nosa 45,00 zw. 45,00
50 Inne usługi medyczne wykonywane w SOR Wg cennika SP ZOZ Włodawa zw. Wg cennika SP ZOZ Włodawa
51 Osobodzień pobytu w SOR (bez badań diagnostycznych) 250,00 zw. 250,00
Cena procedur medycznych wykonanych w czasie pobytu na SOR wg cennika SP ZOZ


 

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

HEMATOLOGIA

 Pokaż

 Ukryj

1 Morfologia krwi 5 DIFF 6,00 zw. 6,00
2 Rozmaz krwinek białych 5,00 zw. 5,00
3 Refikulocyty 5,00 zw. 5,00
4 Mielogram 32,00 zw. 32,00
5 Odczyn Biernackiego 3,00 zw. 3,00

BIOCHEMIA/IMMUNOCHEMIA

 Pokaż

 Ukryj

1. Bilirubina całkowita 3,00 zw. 3,00
2. Bilirubina bezpośrednia, pośrednia 3,00 zw. 3,00
3. Krzywa żelazowa 35,00 zw. 35,00
5. Cholesterol całkowity 7,00 zw. 7,00
6. Choresterol HDL direct 11,00 zw. 11,00
7. Cholesterol LDL 7,00 zw. 7,00
8. Glukoza 5,00 zw. 5,00
9. Mocznik 5,00 zw. 5,00
10. Kreatynina 5,00 zw. 5,00
11. Kwas moczowy 5,00 zw. 5,00
12. Białko całkowite 5,00 zw. 5,00
13. Albumina 5,00 zw. 5,00
14. Trójglicerydy 5,00 zw. 5,00
15. Białko ostrej fazy (CRP) 11,00 zw. 11,00
16. Aminotransferaza asparaginowa (ASPAT) 7,00 zw. 7,00
17. Aminotransferaza alaninowa (ALAT) 7,00 zw. 7,00
18. Amylaza 7,00 zw. 7,00
19. Lipaza 11,00 zw. 11,00
20. Kinaza kreatynowa (CK NAC) 7,00 zw. 7,00
21. CK-MB aktywność 11,00 zw. 11,00
22. Alkohol etylowy we krwi 21,00 zw. 21,00
23. Żelazo pozahemoglobinowe 7,00 zw. 7,00
24. Odczyn VDRL (WR) 5,00 zw. 5,00
25. TPSA 34,00 zw. 34,00
26. Test obciążenia 50 g glukozy 11,00 zw. 11,00
27. Test obciążenia 75 g glukozy (dwupunktowa) 13,00 zw. 13,00
28. Test obciążenia 75 g glukozy (trzypunktowa) 19,00 zw. 19,00
29. Troponina Ths 30,00 zw. 30,00
30. Prokalcytonina (PCT) 55,00 zw. 55,00
31. eGFR 5,00 zw. 5,00
32. Ca całkowity 7,00 zw. 7,00
33. Fosfataza zasadowa (ALP) 7,00 zw. 7,00
34. Gamma Glutamylotransferaza (GGT) 7,00 zw. 7,00
35. Witamina D Total 55,00 zw. 55,00
36. Borrelia IgM 50,00 zw. 50,00
37. Borrelia IgG 50,00 zw. 50,00
poz. od 38 do 116 - badania wykonywane na zewnątrz (wysyłkowe)
38. anty-CCP 22,50 zw. 22,50
39. Borelioza IgG met. Western blott 55,50 zw. 55,50
40. Borelioza IgM met. Western Blott 55,50 zw. 55,50
41. CA 125 (OV) 10,50 zw. 10,50
42. CA15-3 10,50 zw. 10,50
43. CA19-9 10,50 zw. 10,50
44. CEA 10,50 zw. 10,50
45. Chlamydia pneumoniae IgG (ilosciowo) 15,00 zw. 15,00
46. Chlamydia pneumoniae IgM 15,00 zw. 15,00
47. Chlamydia trachomatis IgG(ilościowo 15,00 zw. 15,00
48. Chlamydia trachomatis IgM(jakościowo) 15,00 zw. 15,00
49. CMV (Cytomegalovirus)IgG 12,00 zw. 12,00
50. CMV(Cytomegalovirus) IgM 12,00 zw. 12,00
51. Cytologia osodu moczu 7,50 zw. 7,50
52. Dehydrogenaza mleczanowa LDH 3,00 zw. 3,00
53. EBV (Wirus Epsteina -Barr) VCA IgG 12,00 zw. 12,00
54. EBV (Wirus Epsteina-Barr) VCA IgM 12,00 zw. 12,00
55. Estradiol 7,50 zw. 7,50
56. Ferrytyna 8,25 zw. 8,25
57. FSH 7,50 zw. 7,50
58. Gardia lamblia przeciwciała IgG 48,00 zw. 48,00
59. Gardia lablia przeciwciała IgM 48,00 zw. 48,00
60. Hbc przeciwciała całkowite 10,50 zw. 10,50
61. HAV IgM jakościowo 18,00 zw. 18,00
62. HBs antygen 6,75 zw. 6,75
63. HCG +BETA 54,00 zw. 54,00
64. HCG total ilościowo 52,50 zw. 52,50
65. Helicobacter pyrolii IgG 14,25 zw. 14,25
66. Hemoglobina glikowana 7,50 zw. 7,50
67. HIV(IV- ta generacja) 10,50 zw. 10,50
68. Insulina 12,00 zw. 12,00
69. Insulina krzywa- 2 pkt (na cczo i 2 h po obciążeniu) 24,00 zw. 24,00
70. IgE całkowite 9,00 zw. 9,00
71. IgE sp. F2- mleko krowie 21,00 zw. 21,00
72. IgE sp. F76-alfa laktoalbumina 21,00 zw. 21,00
73. IgE sp. F77-beta laktoglobulina 21,00 zw. 21,00
74. IgE sp.78 Kazeina 21,00 zw. 21,00
75. IgE sp. P1 glista ludzka 20,25 zw. 20,25
76. Klirens kreatyniny 3,00 zw. 3,00
77. Kortyzol 11,25 zw. 11,25
78. Kortyzol po obciążeniu deksametazonem 11,25 zw. 11,25
79. Kwas foliowy 9,00 zw. 9,00
80. Kwasy żółciowe całkowite 13,50 zw. 13,50
81. Kwas walproinowy, ilosciowo 18,00 zw. 18,00
82. LH 12,00 zw. 12,00
83. Mononukleoza IgM (jakościowo) 15,00 zw. 15,00
84. Mycoplasma pneumoniae IgG 24,00 zw. 24,00
85. Mycoplasma pneumoniae IgG 24,00 zw. 24,00
86. PANEL ATOPOWY (30 alergenów) 135,00 zw. 135,00
87. Panel Mleko plus (6 alergenów) 60,00 zw. 60,00
88. Panel atopowy (20 alergenów- pediatric diff) 105,00 zw. 105,00
89. Panel pokarmowy III (10 alergenów) 69,00 zw. 69,00
90. P ciała p. jądrpwe i cytoplazmat. (ANA)- test przesiewowy 15,00 zw. 15,00
91. P/c. ds. DNA met. ELISA 11,25 zw. 11,25
92. Parathormon 18,75 zw. 18,75
93. Progesteron 7,20 zw. 7,20
94. Prolaktyna 7,20 zw. 7,20
95. Proteinogram (elektrofereza) 10,50 zw. 10,50
96. Przeciwciała anty Hbs 9,00 zw. 9,00
97. Przeciwciała anty HCV 12,00 zw. 12,00
98. Przeciwciała antykardiolipidowe IgM 21,75 zw. 21,75
99. Przeciwciała antykardiolipidowe IgG 21,75 zw. 21,75
100. Przeciwciała anty- TG 10,50 zw. 10,50
101. Przeciwciała anty- TPO 10,50 zw. 10,50
102. RF, ilościowo 4,50 zw. 4,50
103. Różyczka (Rubella virus) IgG ilościowo 12,00 zw. 12,00
104. Różyczka (Rubella virus ) IgM ilościowo 12,00 zw. 12,00
105. Test ROMA(Ca 125+ HE 4+ocena ryzyka) 45,00 zw. 45,00
106. SHGB 8,25 zw. 8,25
107. Świnka IgG 24,00 zw. 24,00
108. Świnka IgM 24,00 zw. 24,00
109. Testosteron 7,50 zw. 7,50
110. Testosteron wolny 27,00 zw. 27,00
111. Toxoplazma IgG ilościowo 10,20 zw. 10,20
112. Toxoplazma IgM ilościowo 10,20 zw. 10,20
113. Toxoplazmoza IgG - awidność 24,00 zw. 24,00
114. Transferyna 10,50 zw. 10,50
115. Wapń w DZM 2,25 zw. 2,25
116. Witamina B12  11,25 zw. 11,25

ELEKTROLITY

 Pokaż

 Ukryj

1 Sód, potas wapń zjonizowany 7,00 zw. 7,00
2 Magnez 5,00 zw. 5,00
3 Chlorki w surowicy krwi 7,00 zw. 7,00

ANALITYKA OGÓLNA

 Pokaż

 Ukryj

1 Badanie ogólne moczu 7,00 zw. 7,00
2 Wykrywanie resztek pokarmowych (tłuszcze, skrobia) w kale 7,00 zw. 7,00
3 Białko ilościowe w moczu 5,00 zw. 5,00
4 Cukier ilościowy w moczu 5,00 zw. 5,00
5 Wykrywanie jaj pasożytów w kale 7,00 zw. 7,00
6 Próba sulkowitscha 3,00 zw. 4,00
7 Krew utajona w kale nie wymagająca diety (test) 15,00 zw. 18,00
8 Wykrywanie lamblii w próbkach kału (test) 32,00 zw. 32,00
9 Próba lateksowa (ozn.czynnika reumatoidalnego) 5,00 zw. 5,00
10 Wykrywanie owsików w kale 7,00 zw. 7,00
11 Test ciążowy jakosciowy 7,00 zw. 7,00
12 Amylaza w moczu 11,00 zw. 11,00
13 Amfetamina w moczu 11,00 zw. 11,00
14 Benzodiazepiny w moczu 11,00 zw. 11,00
15 Kokaina w moczu 11,00 zw. 11,00
16 Marihuana w moczu 11,00 zw. 11,00
17 Opiaty w moczu 11,00 zw. 11,00
18 TCA (trójcykliczne antydepresanty) 11,00 zw. 11,00
19 Extasa w moczu 11,00 zw. 11,00
20 Badanie równowagi kwasowo zasadowej (gazometria) 52,00 zw. 52,00
21 Barbiturany w moczu 11,00 zw. 11,00

KRZEPLIWOŚĆ

 Pokaż

 Ukryj

1 Czas protrombinowy INR 7,00 zw. 7,00
2 Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT) 7,00 zw. 7,00
3 Fibrynogen 7,00 zw. 7,00
4 D-dimery 28,00 zw. 28,00

BAKTERIOLOGIA

 Pokaż

 Ukryj

1. Wymaz z gardła 30,00 zw. 30,00
2. Wymaz z nosa 30,00 zw. 30,00
3. Wymaz z pochwy 30,00 zw. 30,00
4. Wymaz z oka 30,00 zw. 30,00
5. Wymaz z ucha 30,00 zw. 30,00
6. Posiew ropy 30,00 zw. 30,00
7. Posiew kału 30,00 zw. 30,00
8. Posiew moczu 30,00 zw. 30,00
9. Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego 30,00 zw. 30,00
10. Posiew płynu z jam ciała 30,00 zw. 30,00
11. Posiew plwociny 30,00 zw. 30,00
12. Posiew krwi 30,00 zw. 30,00
13. Badanie kału w kierunku adeno i rotowirusów 30,00 zw. 30,00
14. Oznaczenie toksyny A/B Clostridium difficilae w kale 50,00 zw. 50,00
15. Badanie w kierunku mikrobiologicznego skażenia powierzchni 20,00 zw. 20,00
16. Badanie w kierunku mikrobiologicznego skażenia powierzchni z identyfikacją i antybiogramem 40,00 zw. 40,00
17. Posiew BAL 30,00 zw. 30,00
18. Influenza A/B test 40,00 zw. 40,00
19. Wymaz z odbytu 30,00 zw. 30,00
poz. od 20 do 22 - badania wykonywane na zewnątrz (wysyłkowe)
20 ASO, ilościowo  6,00 zw. 6,00
21 Odczyn Waalera -Rosego 7,50 zw. 7,50
22 Posiew kału w kierunku SS-bad. Profilakt. 42,00 zw. 42,00

HORMONY TARCZYCOWE

 Pokaż

 Ukryj

1 Hormon TSH 19,00 zw. 19,00
2 Hormon FT4 21,00 zw. 21,00
3 Hormon FT3 21,00 zw. 21,00

SEROLOGIA

 Pokaż

 Ukryj

1 Oznaczenie grupy krwi- układu ABO i Rh(D) 30,00 zw. 30,00
2 Przeglądowe badanie w kierunku obecności alloprzeciwciał 30,00 zw. 30,00
3 Oznaczenie grupy krwi układu ABO, Rh(D) i BTA u noworodka 50,00 zw. 50,00
4 Wykonanie bezpośredniego testu antyglobulinowego ( BTA) 20,00 zw. 20,00
5 Wykonanie próby zgodności 70,00 zw. 70,00
6 Wykonanie próby zgodności z każdą następną jednostką KKCz 40,00 zw. 40,00
7 Rozmrożenie osocza (1 jwdnostka) 20,00 zw. 20,00
8 Czynności Banku Krwi związane z transfuzją  60,00 zw. 60,00

PANELE BADAŃ

 Pokaż

 Ukryj

1 Podstawowy – OB, morfologia, mocz 15,00 zw. 15,00
2 Wątrobowy – białko całkowite, bilirubina, Aspat,  Alat 21,00 zw. 21,00
3 Nerkowy -  mocznik, kreatynina, kwas moczowy 13,00 zw. 13,00
4 Lipidogram – cholesterol całkowity, HDL, LDL, TG 21,00 zw. 21,00
5 Glukoza + WR 9,00 zw. 9,00
6 Elektrolity – sód, potas, wapń 7,00 zw. 7,00
7 Cukrzycowy – glukoza, mocz 11,00 zw. 11,00
8 Standardowy – morfologia, mocz 13,00 zw. 13,00
9 Kompleksowy – morfologia, glukoza, cholesterol całkowity, mocz 23,00 zw. 23,00
10 Transaminazy – Aspat, Alat 13,00 zw. 13,00

 

BADANIA HISTOPATOLOGICZNE I CYTOPATOLOGICZNE

 Pokaż

 Ukryj

poz. od 1 do 10 - badania wykonywane na zewnątrz (wysyłkowe)
1 Histopatologiczne - wykonanie i ocena preparatu (badania pobranych wycinków z narządów i tkanek) 35,00 zw. 35,00
2 Histopatologiczne - materiał drobny 35,00 zw. 35,00
3 Cytologiczne - ginekologiczne 17,00 zw. 17,00
4 Cytologiczne -rozmaz 18,00 zw. 18,00
5 Wykonanie i ocena preparatu biopsji cienkoigłowej BAC/ BACC- aspiracyjna cienkoigłowa 180,00 zw. 180,00
6 Cytologia ginekologiczna-płynna 80,00 zw. 80,00
7 Wykonywanie badań śródoperacyjnych 130,00 zw. 130,00
8 Barwienie immunohistochemiczne 80,00 zw. 80,00
9 Badanie histopatologiczne biopsji gruboigłowej 55,00 zw. 55,00
10 Badanie cytologiczne płynów z jam ciała 35,00 zw. 35,00

 

BADANIA GENETYCZNE

 Pokaż

 Ukryj

poz. od 1 do 4 - badania wykonywane na zewnątrz (wysyłkowe)
1 Poronienie -określenie płci (badanie tkanek po poronieniu 375,00 zw. 375,00
2 Poronienie- badanie nieprawidłowości chromosomowych płodu i określenie płci 950,00 zw. 950,00
3 Diagnostyka prenatalna -szybki test prenatalny w kierunku zespołu Downa, Edwardsa, Patau, Klinefeltera i Turnera- " Rapid FISH " 5 sond (chromosomy 13,18,21,X,Y) 950,00 zw. 950,00
4 Zakrzepica żylna/trombofilia, panel 6 mutacji ; gen F5- czynnik Leiden (G1691A), gen F5- A407G(H1299 R), gen F2-protrombina (G20210A), gen MTHFR(C677T), gen MTHFR(A1298c), gen PAI-1 5G/4G 680,00 zw. 680,00

 

Ceny badań w trybie "CITO" i "PILNE"

 Pokaż

 Ukryj

Ceny badań w trybie "CITO" i "PILNE" ustala się w sposób następujący - cena badania z cennika plus 100% ceny danego badania
UWAGA:  W przypadkach indywidualnych  dopuszcza się możliwość negocjacji ceny badania Borrelia i otrzymania upustu maxymalnie do 20%

 

HOSPITALIZACJE

 Pokaż

 Ukryj

1. Oddziały szpitalne Cena hospitalizacji w oddziałach wg cennika NFZ dla  procedur medycznych; zw. Cena hospitalizacji w oddziałach wg cennika NFZ dla  procedur medycznych;
2. Operacja zaćmy korygującej astygmatyzm 4 700,00 zw. 4 700,00
3. Operacja zaćmy metodą mini cięcia 2,2 mm z soczewką tylnokomorową klasy Premium (Alcon SN60WFIQ) 3 400,00 zw. 3 400,00
4. Operacja zaćmy z soczewką tylnokomorową (Alcon SA60AT) 3 000,00 zw. 3 000,00
5. Witrektomia 5 200,00 zw. 5 200,00
6. Witrektomia z użyciem oleju silikonowego i dekaliny 6 600,00 zw. 6 600,00

 

INNE

 Pokaż

 Ukryj

1 Opis dokumentacji radiologicznej z innych jednostek do celów szpitalnych 30,00 23,00 36,90
2 Wydruk dokumentacji obrazowej z CR (zdjęcie rtg)-mały format 20,00 23,00 24,60
3 Wydruk dokumentacji obrazowej z CR (zdjęcie rtg)-duży format 30,00 23,00 36,90
4 Wykonanie kopii dokumentacji obrazowej 20,00 23,00 24,60
5 Wydanie odpisu wyniku grupy krwi 6,00 23,00 7,38
6 Koszty wysyłki cena przesyłki poleconej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 23,00 cena przesyłki poleconej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
7 Wypożyczenie łóżka (za miesiąc) kaucja 100,00 zł 50,00 23,00 61,50
8 Wypożyczenie wózka (za miesiąc) kaucja 50 zł 20,00 23,00 24,60
9 Wypożyczenie balkonika (za miesiąc) kaucja 50 zł 15,00 23,00 18,45
10 Szkolenie BHP 20,00 23,00 24,60

 

TRANSPORT SANITARNY

 Pokaż

 Ukryj

1 Transport sanitarny prywatny na terenie Włodawy 50,00 zw. 50,00
2 Transport sanitarny prywatny poza Włodawą 1,50 zł za 1 przejechany km oraz 40,00 zł za każdą godzinę pracy zespołu zw. 1,50 zł za 1 przejechany km oraz 40,00 zł za każdą godzinę pracy zespołu
3 Oczekiwanie z pacjentem na badania, konsultacje itp. 50,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zw. 50,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę

 

ZABEZPIECZENIE IMPREZ MASOWYCH

 Pokaż

 Ukryj

1 Karetka z ratownikiem lub pielęgniarką (cena  za godz.) 100,00 8,00% 108,00
2 Karetka z lekarzem i ratownikiem (cena  za godz.) 150,00 8,00% 162,00
3 Pielęgniarka lub ratownik (cena  za godz.) 50,00 8,00% 54,00

 

WYDAWANIE ORZECZEŃ I ZASWIADCZEŃ LEKARSKICH

 Pokaż

 Ukryj

1 orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz inne orzeczenia i zaœwiadczenia lekarskie wydawane na życzenie świadczeniobiorcy, je¿eli nie są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacja, niezdolnoœcią do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, orzecznictwa o niepełnosprawności, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, lub ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeñ ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie (art. 16 ust.1 pkt 1 ustawy z dn. 27 sierpnia 2004 r. O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych);  100,00 23,00% 123,00
2 zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, wydawane na życzenie świadczeniobiorcy, jeżeli nie są wydawane dla celów uzyskania dodatku z tytułu urodzenia dziecka lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka; (art.16 ust.1 pkt.1a.ustawy z dn. 27 sierpnia 2004 r. O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych 100,00 23,00% 123,00
3 Opłata pobierana na podstawie art. 16 ust. 2 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. z późn. zm. za wydanie orzeczenia lub zaświadczenia, na zlecenie prokuratury albo sadu, w związku z postępowaniem prowadzonym na podstawie odrębnych ustaw (za godz. pracy) 250,00 23,00% 307,50
4 Koszty badania, wydanie orzeczenia lub zaświadczenia, związanego z orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych, ustaleniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych (art.16 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych  100,00 23,00% 123,00
5 Pisemna opinia lekarska 203,25 23,00% 250,00

 

ODPŁATNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 Pokaż

 Ukryj

1 1 strona odpisu lub wyciągu dokumentacji medycznej 0,002 przeciętnego wynagrodzenia 23,00% 0,002 przeciętnego wynagrodzenia
2 1 strona kopii albo wydruku dokumentacji medycznej 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia 23,00% 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia
3 Wyciąg, odpis lub kopia dokumentacji medycznej  na informatycznym nośniku danych 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia 23,00% 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia
Podstawa prawna art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Tj. Dz. U. Z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.)

 

PROSEKTORIUM

 Pokaż

 Ukryj

1 Przechowywanie zwłok powyżej 72 godzin (za każde rozpoczęte 24 godziny) 140,00 8,00% 151,20
2 Wydanie ciała po godzinach pracy prosektorium 100,00 23,00% 123,00

 

STERYLIZACJA

 Pokaż

 Ukryj

1 Pakiet duży 70/50 20,00 23,00% 24,60
2 Pakiet średni 50/40 15,00 23,00% 18,45
3 Pakiet mały 40/15 8,00 23,00% 9,84
4 Pakiet mały 25/12,5 5,00 23,00% 6,15
5 Pakiet mały 20/7,5 3,00 23,00% 3,69

 

KUCHNIA

 Pokaż

 Ukryj

 

  Standard podstawowy      
1 Sniadanie 3,00 8,00% 3,24
2 Obiad 6,00 8,00% 6,48
3 Kolacja 3,00 8,00% 3,24
  Standard podwyższony      
4 Sniadanie 4,00 8,00% 4,32
5 Obiad 10,00 8,00% 10,80
6 Kolacja 4,00 8,00% 4,32
7 Zupa 1,87 8,00% 2,02
8 Zupa + pojemnik 2,27 8,00% 2,45

 

PRALNIA

 Pokaż

 Ukryj

1 1 kg suchego prania 5,90 23,00% 7,26

 

 

UWAGI: Procedury medyczne nie wymienione w cenniku będą wykonywane wg cennika procedur  NFZ