SPZOZ Włodawa,
Al. J. Piłsudskiego 64 22-200 Włodawa

Telefoniczna Rejestracja do Poradni Specjalistycznych
Tel. 797 704 913, 797 704 917

Zakres udzielanych świadczeń

 

INFORMACJA O ZAKRESACH ŚWIADCZEŃ ZAKONTRAKTOWANYCH Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA

W ROKU 2017

 

RODZAJ: LECZENIE SZPITALNE

1. Świadczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

2. Chirurgia Ogólna – Hospitalizacja

3. Pediatria – Hospitalizacja

4. Geriatria – Hospitalizacja

5. Choroby Wewnętrzne – Hospitalizacja

6. Neonatologia – Hospitalizacja

7. Położnictwo i Ginekologia – Hospitalizacja

8. Anestezjologia i Intensywna Terapia – Hospitalizacja

 

RODZAJ: REHABILITACJA LECZNICZA

1. Fizjoterapia ambulatoryjna

2. Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna

3. Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych

 

RODZAJ: AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA – AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE KOSZTOCHŁONNE

1. Badania endoskopowe przewodu pokarmowego – Gastroskopia

2. Badania endoskopowe przewodu pokarmowego – Kolonoskopia

3. Badania Tomografii Komputerowej (TK)

 

RODZAJ: AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

1. Świadczenia w zakresie Chirurgii Ogólnej

2. Świadczenia zabiegowe w Chirurgii Ogólnej

3. Świadczenia zabiegowe w Chirurgii Ogólnej – Diagnostyka Onkologiczna

4. Świadczenia w zakresie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

5. Świadczenia w zakresie Gruźlicy i Chorób Płuc

6. Świadczenia w zakresie leczenia Gruźlicy i Chorób Płuc

7. Świadczenia w zakresie leczenia Gruźlicy i Chorób Płuc – Świadczenia Pierwszorazowe

8. Świadczenia w zakresie leczenia Gruźlicy i Chorób Płuc – Diagnostyka Onkologiczna

9. Świadczenia w zakresie Położnictwa i Ginekologii

10. Pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego

11. Świadczenia zabiegowe w Położnictwa i Ginekologii

12. Świadczenia zabiegowe w Położnictwa i Ginekologii – Diagnostyka Onkologiczna

13. Świadczenia w zakresie Endokrynologii

14. Świadczenia w zakresie Endokrynologii – Świadczenia Pierwszorazowe

15. Świadczenia w zakresie Geriatrii

16. Świadczenia w zakresie Geriatrii – Świadczenia Pierwszorazowe

17. Świadczenia w zakresie Otolaryngologii

18. Świadczenia w zakresie Otolaryngologii – Diagnostyka Onkologiczna

19. Świadczenia w zakresie Neurologii

20. Świadczenia w zakresie Neurologii - Świadczenia Pierwszorazowe

21. Świadczenia w zakresie Okulistyki

22. Świadczenia w zakresie Okulistyki – Diagnostyka Onkologiczna

23. Świadczenia w zakresie Położnictwa i Ginekologii - Urszulin

24. Pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego – Urszulin

25. Świadczenia zabiegowe w Położnictwa i Ginekologii – Diagnostyka Onkologiczna - Urszulin

 

RODZAJ: PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

1. Świadczenia Lekarza POZ

2. Świadczenia Lekarza POZ – w ramach profilaktyki chorób układu krążenia

3. Świadczenia Pielęgniarki POZ

4. Świadczenia Pielęgniarki POZ – w ramach profilaktyki gruźlicy

5. Świadczenia Położnej POZ

 

RODZAJ: NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

1. Świadczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

 

RODZAJ: PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE

1. Program profilaktyki raka szyjki macicy – Etap pogłębionej diagnostyki

2. Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) – Etap podstawowy

 


ŚWIADCZENIA FINANSOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

 

RODZAJ: DZIENNY OŚRODEK OPIEKI GERIATRYCZNEJ

1. Świadczenia Dziennego Ośrodka Opieki Geriatrycznej