SPZOZ Włodawa,
Al. J. Piłsudskiego 64 22-200 Włodawa

Telefoniczna Rejestracja do Poradni Specjalistycznych
Tel. 797 704 913, 797 704 917

O nas

Misja Szpitala: "Dobro pacjenta najwyższym prawem"

Biuletyn Informacji Publicznej Dla Pacjenta

Aktualności

 

15.03.2018

SP ZOZ we Włodawie ogłasza konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne obejmujące wykonywanie procedur z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu rozliczanych w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urazowo – Ortopedycznym z zabezpieczeniem udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej oraz wykonywaniem konsultacji specjalistycznych z zakresu ortopedii i traumatologii dla pacjentów ambulatoryjnych i szpitalnych SP ZOZ we Włodawie...

 

12.03.2018

SP ZOZ we Włodawie ogłasza konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne obejmujące udzielanie:

  1. Lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach normalnej ordynacji oraz zadań administracyjnych należących do kompetencji lekarza kierującego oddziałem w Odziale Dziecięcym i/lub
  2. Lekarskich świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnych ordynacji w Oddziale Dziecięcym i Oddziale Noworodków i Wcześniaków...

 

22.02.2018 roku pacjenci Dziennego Domu Opieki Medycznej mieli przyjemność uczestniczyć w debacie społecznej ujętej w cyklu spotkań pod hasłem „ Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” zorganizowanej przez Komendę Powiatowej Policji we Włodawie. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Woli Uhruskiej, dotyczyło szeroko pojętego bezpieczeństwa osób starszych.

 

Włodawa, dn. 18.01.2018r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie poszukuje magistrów analityki medycznej (diagnostów laboratoryjnych) posiadsjących zaświadczenie upoważniające do samodzielnego wykonywania badań immunologicznych, wydane przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa do współpracy w Pracowni Serologii.