Laboratorium


Program profilaktyczny

Wyróżnienia


Dzienny Dom Opieki Medycznej

Uprzejmie informujemy, że SP ZOZ we Włodawie znalazł się w gronie podmiotów, które dostały dofinansowanie z ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia konkursu na prowadzenie ''Dziennego domu opieki medycznej" dla osób powyżej 65. roku życia. Dofinansowanie będzie pochodzić z Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Czytaj więcej...

Informacja dla pacjentów - Laboratorium

Uprzejmie informujemy, SPZOZ we Włodawie rozpoczął wdrożenie laboratoryjnego systemu informatycznego AMMS/Asseco Medical Menagement Solutions, w związku z tym mogą wystąpić chwilowe niedogodności, za które z góry przepraszamy.

 

 

 

 

 

 

 


 

Tekst alternatywny

 

 

 

Kontakt


SPZOZ we Włodawie

Al. Józefa Piłsudskiego 64

22-200 Włodawa

SEKRETARIAT
Tel: 797 702 705
Fax: 82 572 41 70
DYREKCJA
Tel: 82 572 58 01

Lokalizacja