Laboratorium


Program profilaktyczny

Wyróżnienia


Dzienny Dom Opieki Medycznej

15 Września rozpoczęliśmy działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej

Pobyt jest bezpłatny. Trwają zapisy

ZAPRASZAMY !

tel. 513 799 316


Oferujemy:

 • w zakresie rehabilitacji leczniczej szeroki zakres zabiegów fizjoterapeutycznych ( kinezyterapia, leczenie polem magnetycznym, masaż, elektrolecznictwo, światłolecznictwo, krioterapia miejscowa),
 • opieka lekarska w dziedzinie rehabilitacji medycznej oraz geriatrii, a także możliwość konsultacji specjalistycznych z innymi lekarzami,
 • możliwość wykonania dodatkowych badań diagnostycznych,
 • opieka pielęgniarska w tym edukacja pacjentów i ich rodzin/opiekunów w zakresie samoopieki i samopielęgnacji oraz kształtowania umiejętności radzenia sobie z niepełnosprawnością,
 • opieka psychologiczna poprawiająca stan psychiczny pacjentów oraz zmniejszenie objawów chorobowych,
 • terapia zajęciowa mająca na celu odprężenie, rozluźnienie, wyciszenie i rozładowanie napięcia psychicznego,
 • doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych,
 • porady dietetyka,
 • gorący posiłek oraz napoje ( kawa, herbata),
 • przygotowanie rodziny/ opiekunów do kontynuacji opieki w warunkach domowych (działania edukacyjne),
 • odpoczynek między świadczeniami zdrowotnymi z możliwością korzystania ze sprzętu audiowizualnego,
 • indywidualne podejście do problemu i każdego pacjenta.

 Przyjmujemy:

 • W szczególności osoby powyżej 65 roku życia
 • Pacjentów bezpośrednio po hospitalizacji
 • Pacjentów, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzystali z zakresu leczenia szpitalnego

Dzienny Dom Opieki Medycznej

Uprzejmie informujemy, że SP ZOZ we Włodawie znalazł się w gronie podmiotów, które dostały dofinansowanie z ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia konkursu na prowadzenie ''Dziennego domu opieki medycznej" dla osób powyżej 65. roku życia. Dofinansowanie będzie pochodzić z Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Czytaj więcej...

Tekst alternatywny

 

 

 

Kontakt


SPZOZ we Włodawie

Al. Józefa Piłsudskiego 64

22-200 Włodawa

SEKRETARIAT
Tel: 797 702 705
Fax: 82 572 41 70
DYREKCJA
Tel: 82 572 58 01

Lokalizacja