SPZOZ Włodawa,
Al. J. Piłsudskiego 64 22-200 Włodawa

Telefoniczna Rejestracja do Poradni Specjalistycznych
Tel. 797 704 913, 797 704 917

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego

.

Warto się badać. Program profilaktyki raka jelita grubego.

.

Oddział Chirurgii Jednego Dnia

.

Projekty Unijne

.

Aktualności

 

Logo EFS

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie realizuje projekt:

Tytuł projektu: Uwaga na kleszcze! Program profilaktyczny boreliozy

RPO WL 2014-2020 Działanie: 10.3 Programy polityki zdrowotnej

Okres realizacji projektu: od: 2020-01-01 do: 2021-06-30

Wartość projektu: 685 412,50 zł

Dofinansowanie: 616 871,25 zł

Cel projektu: Celem głównym projektu jest zmniejszenie ryzyka zachorowania na boreliozę oraz zwiększenie skuteczności wykrywania zakażeń Borrelia burgdorferi wśród co najmniej 2000 mieszk. woj. lubelskiego w wieku aktywności zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem osób z grup ryzyka tj. rolników, leśników i myśliwych poprzez zwiększenie wiedzy i świadomości na temat zagrożeń zdrowotnych związanych z chorobami odkleszczowymi oraz wykonanie badań diagnostycznych w kierunku boreliozy w okresie do 2021 roku.

 

Czym jest kampania 4U?

  • Kampania społeczna 4U jest inicjatywą Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
  • Celem kampanii jest przedstawienie zalecanego sposobu postępowania w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego
  • Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW, zgodnie ze swoją misją, dąży do poprawy świadomości antyterrorystycznej – a tym samym, podniesienia poziomu bezpieczeństwa obywateli 

Strona kampanii społecznej 4U!

 

20.12.2019

Fizjoterapeuci

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie zatrudni: Fizjoterapeutę/ów do pracy w Zespole Opieki Dziennej w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie.

Pliki do pobrania


Pracownik socjalny ZSL

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie zatrudni: Pracownika socjalnego do pracy w Zespole Leczenia Środowiskowego w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie.

Pliki do pobrania 


Pracownik socjalny ZIK

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie zatrudni: Pracownika socjalnego do pracy w Zespole Interwencji Kryzysowej w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie.

Pliki do pobrania


Pracownik socjalny - Poradnictwo i pomoc

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie zatrudni: Pracownika socjalnego do pracy w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie - Poradnictwo socjalne i pomoc w załatwianiu spraw socjalnych.

Pliki do pobrania


Obowiązek administracyjny - RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych - monitoring wizyjny