Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Informujemy, że osoby, które chcą skorzystać ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w SP ZOZ we Włodawie przyjmowane są w Izbie Przyjęć SPZOZ we Włodawie (WEJŚCIE PRZY PODJEŹDZIE DLA KARETEK).

Jednocześnie przypominamy, że jest to świadczenie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane:

- od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego

oraz

- całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

Lokalizacja: Poradnia mieści się w budynku Szpitala na parterze.

Telefon: 82 572 76 36 

Kierownik:

 • lek. med. Sławomir Baj - specjalista chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej

Lekarze przyjmujący:

 • lek. med. Darosław Piróg
 • lek. med. Sławomir Łazuka
 • lek. med. Krzysztof Czajka
 • lek. med. Radosław Słomiany
 • lek. med. Wojciech Pawłowski

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
 • telefonicznie 

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

 • nagłego zachorowania;
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia

Do pobrania: Zasady korzystania z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (PDF, 150 kb)


Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w kraju