SPZOZ Włodawa,
Al. J. Piłsudskiego 64 22-200 Włodawa

Telefoniczna Rejestracja do Poradni Specjalistycznych
Tel. 797 704 913, 797 704 917

Oddział Internistyczny

 

Lokalizacja: Oddział znajduje się w Budynku D na parterze oraz I piętrze.

 

Ordynator Oddziału:

  • lek. med. Marzena Kurec - specjalista choroby wewnętrzne i geriatria

Lekarze:

  • lek. med. Dorota Wrzesień - specjalista choroby wewnętrzne
  • lek. med. Teresa Dziadura-Wiśniewska - specjalista choroby wewnętrzne i endokrynologia
  • lek. med. Maciej Stadnik - specjalista choroby wewnętrzne

Pielęgniarka Oddziałowa:

  • Renata Maćkowiak

Kontakt:

Parter

Sekretariat Oddziału: 797 704 905

Dyżurka pielęgniarek: 797 704 903

I Piętro

Pielęgniarka Oddziałowa: 797 704 898

Gabinet lekarski: 797 704 899

Dyżurka pielęgniarek: 797 704 901


Charakterystyka oddziału:

Oddział Internistyczny zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów ze schorzeniami układu krążenia (choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, niewydolność krążenia sercowopochodna), przewodu pokarmowego, schorzeniami układu oddechowego, układu moczowego, schorzeń reumatologicznych, chorób endokrynologicznych. Ponadto prowadzi diagnostykę i leczenie zaburzeń przemiany materii (np. cukrzyca, zaburzenia lipidowe, zaburzenia wodno-elektrolitowe). Współpracując z pracowniami Szpitala, Oddział Internistyczny zapewnia pacjentom pełne zaplecze diagnostyczne, które obejmuje diagnostykę radiologiczną, badania USG, kompleksową diagnostykę laboratoryjną oraz diagnostykę endoskopową.

W Oddziale Internistycznym wykonuje się następujące procedury:

  • badanie Holter EKG
  • badanie Holter RR
  • próby wysiłkowe
  • echo serca

W Oddziale pracuje wykwalifikowany personel medyczny, w którego skład wchodzą lekarze specjaliści chorób wewnętrznych oraz specjaliści chorób endokrynologicznych. Personel medyczny przywiązuje dużą wagę do edukacji w zakresie propagowania prozdrowotnego stylu życia, profilaktyki pierwotnej i wtórnej chorób układu pokarmowego, układu krążenia, chorób metabolicznych ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy. Lekarze oraz pielęgniarki są zobowiązani udzielać pacjentom wyczerpujących informacji na temat diety, leków, badań dodatkowych, trybu życia, rehabilitacji i wszystkich aspektów mających wpływ na zdrowie człowieka po wypisaniu z Oddziału.