SPZOZ Włodawa,
Al. J. Piłsudskiego 64 22-200 Włodawa

Telefoniczna Rejestracja do Poradni Specjalistycznych
Tel. 797 704 913, 797 704 917

Oddział Geriatryczny

 

Lokalizacja: Oddział znajduje się w Budynku D na II piętrze.

 

Kierownik:

  • lek. med. Ryszard Mazgaj - specjalista chorób wewnętrznych i geriatrii; diabetolog

Lekarze:

  • lek. med. Elżbieta Piecuch - specjalista chorób zakaźnych

Pielęgniarka Oddziałowa:

  • specj. Agnieszka Jurkowska–Jesionek

Kontakt:

Gabinet lekarski: 797 704 900

Dyżurka pielęgniarek: 797 704 902


Charakterystyka oddziału:

Oddział Geriatryczny sprawuje całościową, całodobową opiekę medyczną nad chorymi w wieku podeszłym. Przyjmowani są tu chorzy powyżej 65 roku życia ze schorzeniami ostrymi,  przewlekłymi, bądź też w celach diagnostycznych. Najważniejszym celem pobytu w Oddziale jest: przywrócenie  do stanu zdrowia osoby objętej hospitalizacją w określonym czasie pobytu, a jeżeli to niemożliwe ze względu na nieuleczalność i przewlekłość schorzenia - podniesienie stanu funkcjonalno-czynnościowego osoby chorej na wyższy poziom. Leczenie geriatryczne pozwala przywrócić w miarę możliwości dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny choremu oraz jego utrzymywanie na dobrym poziomie. Pobyt na Oddziale ma na celu maksymalne wydłużenie życia oraz podniesienie jego jakości poprzez zminimalizowanie dyskomfortów ograniczających codzienne funkcjonowanie.

Pacjenci hospitalizowani w Oddziale Geriatrycznym leczą się z powodu wielu współistniejących chorób, spośród których główne to:

  • cukrzyca
  • nadciśnienie tętnicze
  • choroby zwyrodnieniowe stawów
  • choroby serca i układu krążenia

Współistnienie wielu jednostek chorobowych wymusza stosowanie zaawansowanych metod leczenia, które pozwolą wydłużyć i polepszyć jakość życia Naszych pacjentów. Do najczęściej stosowanych zabiegów w Oddziale można zaliczyć:

  • badania endoskopowe
  • badania obrazowe
  • rehabilitację leczniczą.