Laboratorium

Programy profilaktyczne

Wyróżnienia


 

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy

 

Ordynator:

  • lek. med. Hamid Alkadasi - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

 

Pielęgniarka Oddziałowa:

  • mgr Barbara Woszczyńska - specjalistka pielęgniarstwa chirurgicznego

 

Ratownik Koordynujący:

  • Marek Wrzosek

 


Kontakt:

Izba Przyjęć Ogólna: 797 704 890

Izba Przyjęć Chirurgiczna: 797 704 890

Pracownia RTG/USG: 82 572 58 63


 

Charakterystyka oddziału:

Szpitalny Oddział Ratunkowy jest jednostką Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Medycznego udzielającą świadczeń zdrowotnych w strukturach organizacyjnych Szpitala, która zapewnia całodobową gotowość do ich udzielania na wypadek zagrożenia życia.

Zadaniem Oddziału jest podejmowanie i prowadzenie czynności leczniczych w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia u dorosłych i dzieci, niezależnie od etiologii. Działania podejmowane przez personel SOR-u to m. in.:

  • dokonanie wstępnej diagnostyki,

  • udzielanie pomocy lekarskiej w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych,

  • hamowanie rozwoju wstrząsu okołourazowego, krwotocznego czy kardiogennego,

  • hamowanie procesów patofizjologii śmierci wczesnej,

  • podejmowanie przez lekarzy decyzji o rozpoczęciu lub kontynuacji leczenia specjalistycznego.

Szpitalny Oddział Ratunkowy posiada szerokie możliwości diagnostyczne w oparciu o wysokospecjalistyczne zasoby własne. Szpitalny Oddział Ratunkowy posiada kryty podjazd dla karetek oraz oddzielne wejście dla pacjentów pieszych. Dzięki zlokalizowanemu nieopodal szpitala lądowisku dla helikopterów istnieje możliwość korzystania z drogi lotniczej do transportu chorych.

Pacjenci zgłaszający się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

powinni zabrać ze sobą dokument tożsamości z nr PESEL.