Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Lokalizacja: Poradnia mieści się w budynku Szpitala na parterze. Wejście główne bezpośrednio z  Al. Józefa Piłsudskiego 64.

Telefon: 82 572 76 36 

Kierownik:

 • lek. med. Sławomir Baj - specjalista chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej

Lekarze przyjmujący:

 • lek. med. Maciej Stadnik - specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. med. Elżbieta Piecuch - specjalista choroby zakaźne
 • lek. med. Radosław Słomiany - specjalista medycyny rodzinnej, pediatria
 • lek. med. Darosław Piróg - specjalista medycyny rodzinnej i chorób płuc
 • lek. med. Jerzy Suchodół - specjalista medycyny rodzinnej, ginekologia i położnictwo
 • lek. med. Sławomir Łazuka - specjalista chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej, radiodiagnosta

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
 • telefonicznie 

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

 • nagłego zachorowania;
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia

Do pobrania: Zasady korzystania z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej - plik PDF Do pobrania lub wglądu


Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w kraju