11.02.2021 r.

Zatwierdzenie wyników: Plik do pobrania


26.01.2021 r.

Przesunięcie terminu składania ofert: Plik do pobrania


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie ogłasza konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne obejmujące udzielanie:

  • ZADANIE NR 1: lekarskich świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i/lub
  • ZADANIE NR 2: lekarskich świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnej ordynacji (dyżur medyczny) w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SPZOZ we Włodawie.

Pliki do pobrania