22.10.2020

Informacja o wyborze oferty: Pliki do pobrania


20.10.2020

Przesunięcie terminu: Pliki do pobrania


14.10.2020

Przesunięcie terminu: Pliki do pobrania


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie ogłasza konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne obejmujące udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji w Oddziale Rehabilitacyjnym oraz Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej Dziennej z zabezpieczaniem udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni Rehabilitacyjnej w SPZOZ we Włodawie.

Pliki do pobrania