Wśród zewnętrznych metod zapewnienia wysokiej jakości świadczeń akredytacja jest najszerzej sprawdzoną na świecie i najskuteczniejszą. Jej rola we współczesnych systemach zdrowotnych polega głównie na wyszukiwaniu zagadnień, które w największym stopniu wpływają na poziom świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów. W tych obszarach tworzone są mierzalne kryteria oceny placówek opieki zdrowotnej określonego typu np. szpitali, lecznictwa otwartego, czy zakładów opieki długoterminowej, zwane standardami akredytacyjnymi.

Najcenniejszym elementem systemu akredytacji jest to, że szpital ma możliwość dokonania samooceny poprzez porównanie się ze standardami akredytacyjnymi.

Szpital we Włodawie otrzymał łączną ocenę ponad 75% możliwej do uzyskania liczby punktów, aby uzyskać Certyfikat Akredytacyjny w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali, co skutkowało otrzymaniem od Ministra Zdrowia Certyfikatu Akredytacyjnego, przyznanego do 29 listopada 2022 roku.

Ocena jednostki została dokonana w sposób określony w Ustawie o akredytacji w ochronie zdrowia z dn. 06 listopada 2008 r. i Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w tym zakresie.