SPZOZ Włodawa,
Al. J. Piłsudskiego 64 22-200 Włodawa

Telefoniczna Rejestracja do Poradni Specjalistycznych
Tel. 797 704 913, 797 704 917

Oddział Noworodków i Wcześniaków

 

Lokalizacja:

Oddział znajduje się w budynku głównym na I piętrze.
Wejście przez oddział położniczy.
Al. Józefa Piłsudskiego 64
 

Kierownik Oddziału:

  • lek. med. Elżbieta Marczuk specjalista neonatologii, pediatria

Pielęgniarka Oddziałowa:

  • Bożena Sokolińska

Kontakt:

Dyżurka oddziału: 797 704 906


Charakterystyka oddziału:

Oddział Noworodków i Wcześniaków sprawuje opiekę medyczną nad noworodkiem zdrowym oraz wykazującym patologię, natomiast głównym zadaniem lekarzy na Oddziale jest diagnozowanie i leczenie chorób, monitorowane są również parametry życiowe noworodków. Bada się m.in. ocenę czynności serca, oddech, aktywność ruchową, temperaturę ciała oraz odruchy neurologiczne. Lekarze neonantolodzy czuwają nad tym, aby nie doszło do powikłań związanych z niedojrzałością układów narządowych. Do zadań lekarzy specjalistów należy również utrzymywanie wcześniaków z niską masą urodzeniową przy życiu, stabilizację stanu ogólnego przed przekazaniem do ośrodka o wyższym stopniu referencji.

Pracujący lekarze to specjaliści w dziedzinie neonantologii z doświadczeniem w leczeniu noworodków, gwarantujący Państwa dzieciom fachową opiekę. W razie konieczność współpracujemy też z innymi lekarzami którzy swoją wiedzą wspierają trudny i skomplikowany niekiedy proces diagnozy noworodka.

Podstawowymi procedurami medycznymi na Oddziale Noworodkowym są:

  • opieka i obserwacja noworodków
  • resuscytacja na sali porodowej
  • diagnostyka i leczenie zachowawcze urazów okołoporodowych
  • diagnostyka i leczenie zachowawcze zaburzeń oddychania, z niewydolnością oddechową
  • diagnostyka wad wrodzonych
  • diagnostyka i leczenie zmian skórnych

W przypadku braku możliwości kontynuowania leczenia noworodka w Naszym Szpitalu zostaje on przetransportowany do Szpitala o wyższym stopniu referencji. Transport noworodka odbywa się za pomocą wyspecjalizowanej karetki „N”. Przesłankami do transportu noworodka są m.in. zaburzenia oddychania, podejrzenie sepsy, podejrzenia wrodzonej wady serca, skrajnie niskiej urodzeniowej masy ciała, wcześniactwa poniżej 35 roku życia lub innych wad zagrażających życiu noworodka.


Do pobrania:

Informator "Za życiem" (plik pdf)