SPZOZ Włodawa,
Al. J. Piłsudskiego 64 22-200 Włodawa

Telefoniczna Rejestracja do Poradni Specjalistycznych
Tel. 797 704 913, 797 704 917

Projekt: Rozwój elektronicznych usług publicznych w SPZOZ we Włodawie

 

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie realizuje projekt:

 

Tytuł projektu: Rozwój elektronicznych usług publicznych w SPZOZ we Włodawie

RPO WL 2014-2020 Działanie: 2.1 Cyfrowe Lubelskie

Okres realizacji projektu: od: 2017-10-23 do: 2019-11-30

Wartość projektu: 2 104 420,53 zł

Dofinansowanie: 1 788 757,41 zł

 

Cel projektu: Celem projektu jest rozwój usług elektronicznych w obszarze zdrowia, zwiększenie ich wykorzystania przez mieszkańców powiatu włodawskiego, zapewnienie integracji interoperacyjności systemów teleinformatycznych. Zostanie udostępniony interaktywny portal internetowy stanowiący platformę elektronicznego świadczenia e-usług. Projekt spełnia wymagania Interoperacyjności zgodnie z Ustawą z 28.04.2011 o systemie informacji w ochronie zdrowia i w Rozporządzeniem Rady Ministrów z 12.04.2012 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. Rezultatem projektu będzie wdrożenie 16 szt. e-usług A2B i A2C:

e-Kontrahent,

e-Rezerwacja wizyty,

e-Zlecenie badań,

e-Udostępnianie wyników,

e-Przegląd zaplanowanych wizyt pacjenta,

e-Korespondencja,

e-Ankieta,

e-Wywiad lekarski,

e-Załącznik,

e-Deklaracja POZ,

e-Zgoda,

e-Komunikaty szpitala do grupy pacjentów,

e-Powiadomienia opiekuna o zdarzeniach pacjenta,

e-Rejestracja,

e-Dokumentacja

e-Zwolnienia

Pozostałe wskaźniki, które osiągnięte zostaną w wyniku realizacji projektu:

Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną - 5271 spraw

Przestrzeń dyskowa serwerowni - 10TB

Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne 1 szt.

 

Główne zadania:

Aplikacje i oprogramowanie (1 279 195,08 zł):

Elektroniczny Portal Obsługi Kontrahenta/e-Kontrahent,

Elektroniczny Portal Obsługi Pacjenta/e-Pacjent,

Zarządzanie Dokumentacją Medyczną/e-Dokumentacja,

Oprogramowanie bazy danych 2 kpl.,

Oprogramowanie wirtualizujące 2 kpl,

Oprogramowanie do backupu 4 kpl,

Elektroniczny Obieg Dokumentów

 

Sprzęt i urządzenia informatyczne (698 535,45 zł):

Serwery aplikacyjne 2 kpl,

Serwery bazodanowe 2 kpl,

Macierz 1 kpl.

Komputery PC 100 kpl,

Bezpieczny styk z Internetem 1 kpl.

Komputery PC 100 kpl,

Bezpieczny styk z Internetem 1 kpl.