Praca - Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego

Baner z logotypami projektów dofinansowanych z europejskich funduszy

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie zatrudni do pracy w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie, na czas realizacji projektu pt. Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne (Nr Umowy 67/RPLU.11.02.00-06-0073/18-00).


1. Opis oferty pracy: Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego powstaje w ramach projektu pt. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie” (dalej „Projekt”) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Okres realizacji projektu: 2019-01-01 do: 2020-12-31.

Zadaniem Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie jest zapewnienie kompleksowej, dostosowanej do potrzeb opieki psychiatrycznej, udzielanej zgodnie z najlepszymi standardami.

W związku z powyższym nawiążemy współpracę z profesjonalistami chcącymi zaangażować się w ten projekt.

Stanowisko: Fizjoterapeuta w Środowiskowym Centrum  Zdrowia Psychicznego we Włodawie.  (umowa o pracę ½ etatu)

Miejsce pracy: Włodawa

Planowana liczba osób do zatrudnienia: 1 osoba.

Opis stanowiska:

 • przeprowadzanie testów czynnościowych i fizykalnych określających sprawność ruchową pacjentów, w celu określenia zakresu fizjoterapii;
 • wykonywanie lub nadzorowanie zabiegów fizykoterapeutycznych, kinezyterapeutycznych i masażu;
 • nawiązywanie kontaktu z chorym, w celu zapewnienia jego współpracy w zajęciach fizjoterapeutycznych;
 • ustalanie indywidualnego programu ćwiczeń fizjoterapeutycznych odpowiednich dla danego schorzenia i stanu chorego;
 • prowadzenie fizjoterapii przywracającej sprawność w chorobach zaburzających czynność układu ruchu (nerwowo-mięśniowo-szkieletowego);
 • prowadzenie dokumentacji ćwiczeń i zabiegów fizjoterapeutycznych i ich wpływu na wydolność i sprawność ruchową pacjentów.

Wymagania:

 • Tytuł magistra lub licencjat z fizjoterapii;
 • Mile widziane dodatkowe szkolenia specjalistyczne.
 • Doświadczenie w pracy.
 • Samodyscyplina i umiejętności organizowania czasu pracy.
 • Wysoka kultura osobista i życzliwe podejście do pacjenta.

Oferujemy:

 • Udział w innowacyjnym przedsięwzięciu
 • pracę doświadczonym i profesjonalnym zespole terapeutycznym
 • możliwość rozwoju zawodowego 

Rekrutacja: dokumenty aplikacyjne należy przesyłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź dostarczyć osobiście do siedziby SPZOZ we Włodawie adres: 22-200 Włodawa Al. J. Piłsudskiego 64 sekretariat dyrekcji.


2. Opis oferty pracy: Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego powstaje w ramach projektu pt. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie” (dalej „Projekt”) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Okres realizacji projektu: 2019-01-01 do: 2020-12-31.

Zadaniem Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie jest zapewnienie kompleksowej, dostosowanej do potrzeb opieki psychiatrycznej, udzielanej zgodnie z najlepszymi standardami.
W związku z powyższym nawiążemy współpracę z profesjonalistami chcącymi zaangażować się w ten projekt.

Stanowisko: terapeuta zajęciowy w Środowiskowym Centrum  Zdrowia Psychicznego we Włodawie.  (zlecenie 20 godz. /mies. )

Miejsce pracy: Włodawa

Opis stanowiska:

 • nawiązywanie kontaktu psychoterapeutycznego z chorym oraz tworzenie środowiska psychoterapeutycznego i socjoterapeutycznego, w celu rozpoznania i zaspokajania potrzeb człowieka chorego, z uwzględnieniem czynników zdrowotnych, psychologicznych i społecznych;
 • planowanie indywidualnego i grupowego programu terapii, dostosowanej do potrzeb pacjenta, jego cech i nawyków oraz zaleceń lekarskich;
 • prowadzenie różnych form oddziaływania terapeutycznego: zajęcia warsztatowe, świetlicowe, kulturalno-oświatowe i artystyczne, ćwiczenia z zakresu wychowania fizycznego (rekreacyjne, sportowe);
 • współdziałanie z zespołem prowadzącym rehabilitację chorego (np. stosowanie terapii na zlecenie lekarza, konsultowanie z lekarzem przebiegu i wyników terapii);

Wymagania:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuty zajęciowego uzyskany w szkole policealnej o uprawnieniach szkoły publicznej lub dyplom ukończenia studiów na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa
 • umiejętność pracy w zespole, kreatywność
 • empatia i doświadczenie w pracy z osobami po kryzysach psychicznych będzie dodatkowym atutem (wolontariaty, staże oraz praktyki także)

Oferujemy:

 • Udział w innowacyjnym przedsięwzięciu
 • pracę doświadczonym i profesjonalnym zespole terapeutycznym
 • możliwość rozwoju zawodowego

Rekrutacja: dokumenty aplikacyjne należy przesyłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź dostarczyć osobiście do siedziby SPZOZ we Włodawie adres: 22-200 Włodawa Al. J. Piłsudskiego 64 sekretariat dyrekcji.


3. Opis oferty pracy: Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego powstaje w ramach projektu pt. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie” (dalej „Projekt”) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Okres realizacji projektu: 2019-01-01 do: 2020-12-31.

Zadaniem Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie jest zapewnienie kompleksowej, dostosowanej do potrzeb opieki psychiatrycznej, udzielanej zgodnie z najlepszymi standardami.

W związku z powyższym nawiążemy współpracę z profesjonalistami chcącymi zaangażować się w ten projekt.

Stanowisko: pracownik socjalny w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie (umowa na cały etat lub część etatu lub umowa zlecenie.

Miejsce pracy: Włodawa

Opis stanowiska:

Zakres obowiązków:

 • dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego;
 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną korzystania z pomocy ŚCZP;
 • skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
 • prowadzenie dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy w ramach projektu;
 • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 • pobudzanie i wzmacnianie samo zaradności społecznej - indywidualnej i zbiorowej - dla której oparciem powinno być ŚCZP;
 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków choroby psychicznej;
 • współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz Indywidualnego Programu Zdrowienia dla podopiecznych ŚCZP;

Wymagania:

 • dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, lub dyplom wyższej szkoły o kierunku praca socjalna, studia wyższe na kierunkach: pedagogika, politologia, politologia i nauki społeczne, socjologia,
 • dyspozycyjność w zakresie wykonywania pracy również w godzinach popołudniowych;
 • gotowość do pracy w wielospecjalistycznym zespole.

Oferujemy:

 • udział w innowacyjnym przedsięwzięciu
 • pracę doświadczonym i profesjonalnym zespole terapeutycznym
 • możliwość rozwoju zawodowego 

Rekrutacja: dokumenty aplikacyjne należy przesyłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź dostarczyć osobiście do siedziby SPZOZ we Włodawie adres: 22-200 Włodawa Al. J. Piłsudskiego 64 sekretariat dyrekcji.


Przejdź do strony: Klauzule informacyjne o przetwarzaniu danych osobowych