Laboratorium

Programy profilaktyczne

Wyróżnienia


 

 

Ogłoszenie o konkursie ofert nr SPZOZ.ADO.1101.7.2017

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie, Al. Józefa Piłsudskiego 64 22-200 Włodawa ogłasza konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne obejmujące wykonywanie procedur z zakresu położnictwa  i ginekologii rozliczanych w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym z zabezpieczeniem udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni Ginekologiczno – Położniczej w Urszulinie i/lub Poradni Ginekologiczno – Położniczej z pracownią cytologiczną we Włodawie oraz wykonywaniem konsultacji specjalistycznych dla pacjentów ambulatoryjnych i szpitalnych SP ZOZ we Włodawie

 

Pliki do pobrania -->> Pobierz

Zmiany w postępowaniu konkursowym -->> Pobierz

Przesunięcie terminu składania ofert -->> Pobierz

Zatwierdzenie wyników -->> Pobierz

 

Ogłoszenie o konkursie ofert nr SPZOZ.ADO.1101.6.2017

SPZOZ.ADO.1101.6.2017

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie, Al. Józefa Piłsudskiego 64 22-200 Włodawa ogłasza konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne obejmujące wykonywanie procedur z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu rozliczanych w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urazowo - Ortopedycznym z zabezpieczeniem udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej oraz wykonywaniem konsultacji specjalistycznych dla pacjentów ambulatoryjnych i szpitalnych w SP ZOZ we Włodawie.

 

Pliki do pobrania -->> Pobierz 

Przesunięcie terminu składania ofert -->> Pobierz

Zmiany w postępowaniu konkursowym -->> Pobierz

Zatwierdzenie wyników - procedury ortopedyczne -->> Pobierz

Ogłoszenie o konkursie ofert nr SPZOZ.ADO.1101.5.2017

 SPZOZ.ADO.1101.5.2017

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie, Al. Józefa Piłsudskiego 64 22-200 Włodawa ogłasza konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez diagnostę laboratoryjnego w SP ZOZ we Włodawie

 

Pliki do pobrania -->> Pobierz

Zatwierdzenie wyników -->> Pobierz

 


 

Ogłoszenie o konkursie ofert nr SPZOZ.ADO.1101.4.2017

SPZOZ.ADO.1101.4.2017

SPZOZ we Włodawie ogłasza konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne obejmujące udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Rehabilitacyjnym z zabezpieczeniem udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni Rehabilitacyjnej i/lub udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej z zapewnieniem opieki lekarskiej dla pacjentów Oddziału Rehabilitacyjnego w dni robocze od poniedziałku do piątku od 18.00 do 8.00 i całodobowo od 8.00 do 8.00 w soboty, niedziele i święta oraz dni ustawowo wolne od pracy w SP ZOZ we Włodawie.

 

Pliki do pobrania -->> Pobierz