SPZOZ Włodawa,
Al. J. Piłsudskiego 64 22-200 Włodawa

Telefoniczna Rejestracja do Poradni Specjalistycznych
Tel. 797 704 913

Oddział Geriatryczny

 

Lokalizacja: Poradnia mieści się w budynku Szpitala na parterze. Wejście główne bezpośrednio z  Al. Józefa Piłsudskiego 64.

Lekarze:

 • lek. med. Darosław Piróg - Specjalista medycyny rodzinnej, specjalista chorób płuc
 • lek. med. Elżbieta Marczuk - Specjalista Neonatologii
 • lek. med. Grażyna Dragan-Dobek - Specjalista Pediatrii
 • lek. med. Czesław Olszewski -Specjalista Chorób Dziecięcych
 • lek. med. Elżbieta Piecuch - Specjalista Chorób Zakaźnych
 • lek. med. Dorota Wrzesień
 • lek. med. Maciej Stadnik

Pielęgniarka koordynująca:

 • mgr Beata Stefaniuk

Pielęgniarki:

 • Izabela Doszko - Położna
 • Ewa Gajdemska - Pielęgniarka
 • Wiesława Kowal - Pielęgniarka

Rejestracja:

Poniedziałek - Piątek od  8.00 do 18.00

tel: 797 704 910


JAK DO NAS DOŁĄCZYĆ

Ze świadczeń naszej Przychodni Lekarza Rodzinnego mogą skorzystać osoby ubezpieczone, które dokonają wyboru lekarza rodzinnego, pielęgniarki i położnej POZ poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji wyboru.

 

 1. Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

 2. Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

 3. Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej

 

Po wypełnieniu należy ją dostarczyć do rejestracji POZ 

Dużym udogodnieniem dla osób przystępujących do naszej Przychodni Lekarza Rodzinnego jest fakt, że w połączeniu z Nocną i Świąteczną Opieką dyżury lekarzy oraz pielęgniarek trwają nieprzerwanie przez całą dobę również i święta.

Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Istnieje możliwość zmiany wybranych osób. Korzystający z naszych usług mogą dokonać wyboru dwa razy w ciągu roku kalendarzowego. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie jesteście więc Państwo zmuszeni korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania.

Pacjenci zapisując się do naszej placówki w deklaracji wpisują nazwisko konkretnego lekarza, ale to nie ogranicza możliwości korzystania z usług i porad wszystkich pielęgniarek i położnych pracujących w naszym POZ.