SPZOZ Włodawa,
Al. J. Piłsudskiego 64 22-200 Włodawa

Telefoniczna Rejestracja do Poradni Specjalistycznych
Tel. 797 704 913

Oddział Dziecięcy

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług, rozpoczęliśmy proces wdrażania systemu zarządzania jakością zgodny z międzynarodowymi normami ISO 9001:2008, ISO 14001:2014 oraz ISO 27001:2013