SPZOZ Włodawa,
Al. J. Piłsudskiego 64 22-200 Włodawa

Telefoniczna Rejestracja do Poradni Specjalistycznych
Tel. 797 704 913

Poradnia Chirurgii Ogólnej

nr SPZOZ.ADO.1101.2.2017

SPZOZ we Włodawie ogłasza konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne obejmujące udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej z zapewnieniem opieki lekarskiej dla pacjentów Oddziału Rehabilitacyjnego w dni robocze od poniedziałku do piątku od 18.00 do 8.00 i całodobowo od 8.00 do 8.00 w soboty, niedziele i święta oraz dni ustawowo wolne od pracy w SP ZOZ we Włodawie

Pliki do pobrania -->> Pobierz