SPZOZ Włodawa,
Al. J. Piłsudskiego 64 22-200 Włodawa

Telefoniczna Rejestracja do Poradni Specjalistycznych
Tel. 797 704 913

Artykuły

SPZOZ.ADO.1101.18.2016

 

SPZOZ we Włodawie, ogłasza konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane przez psychologa lub psychoterapeutę dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w SP ZOZ we Włodawie w ramach projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 pod nazwą „Utworzenie DDOM w SPZOZ we Włodawie jako kontynuacja leczenia osób starszych niesamodzielnych poprzez realizację świadczeń opiekuńczo-leczniczych i rehabilitacyjnych w celu przywrócenia im sprawności i zdolności funkcjonowania w środowisku”. 

Pliki do pobrania -->> POBIERZ

Przesunięcie terminu złożenia ofert --->OTWÓRZ