Laboratorium

Programy profilaktyczne

Wyróżnienia


 

 

Oddział Internistyczny

 

Ordynator Oddziału:

  • lek. med. Teresa Dziadura-Wiśniewska

 

Lekarze:

  • lek. med. Dorota Wrzesień

  • lek. med. Maciej Stadnik

 

Pielęgniarka Oddziałowa:

  • mgr Danuta Hauzer

 


Kontakt:

PARTER:

Sekretariat Oddziału: 797 704 905

Dyżurka pielęgniarek: 797 704 903

I PIĘTRO:

Pielęgniarka Oddziałowa: 797 704 898

Gabinet lekarski: 797 704 899

Dyżurka pielęgniarek: 797 704 901


 

Charakterystyka oddziału:

Oddział Internistyczny hospitalizuje pacjentów wymagających diagnostyki i leczenia schorzeń układu krążenia, narządu ruchu, cukrzycy oraz z zakresu pozostałych chorób wewnętrznych. W oddziale znajduje się sala intensywnej terapii kardiologicznej, gdzie są leczeni chorzy z ostrymi zespołami wieńcowymi (zawał serca, niestabilna dusznica bolesna) oraz innymi ciężkimi chorobami (obrzęk płuc, zator tętnicy płucnej, ciężka niewydolność krążenia i inne).

Oddział ma możliwość dodatkowego monitorowania chorych również poza salą i jest wyposażony m. in. w echokardiograf, bieżnię do prób wysiłkowych, Holter EKG i Holter RR.

Oddział podejmuje również działania profilaktyczne promując zdrowy styl życia i zachowania prozdrowotne. Lekarze i pielęgniarki są zobowiązani udzielać pacjentom wyczerpujących informacji na temat diety, leków, badań dodatkowych, trybu życia, rekreacji, rehabilitacji i wszystkich aspektów mających wpływ na zdrowie człowieka po wypisaniu z oddziału.