SPZOZ Włodawa,
Al. J. Piłsudskiego 64 22-200 Włodawa

Telefoniczna Rejestracja do Poradni Specjalistycznych
Tel. 797 704 913, 797 704 917

Warto się badać - program profilaktyki raka jelita grubego

 

Logo EFS


Informacje wstępne 


Pliki do pobrania


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Pobierz SPZOZ.ADO.1101.9.2017

  Ankieta - po badaniu kolonoskopii EFS

Pobierz SPZOZ.ADO.1101.9.2017

Ankieta - po projekcie

Pobierz SPZOZ.ADO.1101.9.2017

  Ankieta przed badaniem kolonoskopii

Pobierz SPZOZ.ADO.1101.9.2017

Formularz zgłoszeniowy

Pobierz SPZOZ.ADO.1101.9.2017

Formularz zgody na kolonoskopie

Pobierz SPZOZ.ADO.1101.9.2017

Harmonogram projektu

Pobierz SPZOZ.ADO.1101.9.2017

Informacja dla pacjenta - badanie kolonoskopii

Pobierz SPZOZ.ADO.1101.9.2017

Oświadczenie dotyczące zwrotu kosztów dojazdu

Pobierz SPZOZ.ADO.1101.9.2017

  

Oświadczenie o wykonaniu badania kolonoskopowego

Pobierz SPZOZ.ADO.1101.9.2017

Oświadczenie otrzymania środka przeczyszczającego

Pobierz SPZOZ.ADO.1101.9.2017

Zgoda na znieczulenie

Pobierz SPZOZ.ADO.1101.9.2017