SPZOZ Włodawa,
Al. J. Piłsudskiego 64 22-200 Włodawa

Telefoniczna Rejestracja do Poradni Specjalistycznych
Tel. 797 704 913, 797 704 917

Projekty Unijne

.

Zbadaj Się, Bo Warto! Program Profilaktyczny Boreliozy

.

Oddział Chirurgii Jednego Dnia

.

BIP

.

Aktualności

WHO

Światowa Organizacja Zdrowia powstała na kanwie przekonania, że wszyscy ludzie powinni móc korzystać z prawa do najwyższego możliwego poziomu zdrowia. 

W związku z tym wizja „Zdrowie dla wszystkich" była naszym naczelnym drogowskazem przez ponad 70 lat. Jest ona również impulsem dla dążeń całej organizacji wspierających kraje w wysiłkach ku stworzeniu powszechnej opieki zdrowotnej (ang. Universal Health Coverage, UHC).

W tym jubileuszowym, 70-tym roku swojej działalności, Światowa Organizacja Zdrowia wzywa światowych przywódców do spełnienia obietnicy, którą złożyli podpisując Cele Zrównoważonego Rozwoju w 2015 r. i zaangażowania w konkretne działania służące poprawie zdrowia dla wszystkich. Oznacza to zapewnienie każdemu dostępu do opieki zdrowotnej na niezbędnym poziomie niezależnie od miejsca i zasobności portfela.

Organizacja utrzymuje zorientowanie na powszechną opiekę zdrowotną poprzez serię wydarzeń zaplanowanych na 2018 r. Pierwszym z nich jest Światowy Dzień Zdrowia 7 kwietnia, będący okazją do globalnych i lokalnych dyskusji na temat sposobów osiągnięcia zdrowia dla wszystkich.

 

22.02.2018 roku pacjenci Dziennego Domu Opieki Medycznej mieli przyjemność uczestniczyć w debacie społecznej ujętej w cyklu spotkań pod hasłem „ Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” zorganizowanej przez Komendę Powiatowej Policji we Włodawie. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Woli Uhruskiej, dotyczyło szeroko pojętego bezpieczeństwa osób starszych.

 

Włodawa, dn. 18.01.2018r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie poszukuje magistrów analityki medycznej (diagnostów laboratoryjnych) posiadsjących zaświadczenie upoważniające do samodzielnego wykonywania badań immunologicznych, wydane przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa do współpracy w Pracowni Serologii.

 

 

W piątek 12.01.2018 roku do pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej przybyły dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Maluszkowo” w Susznie. Przedszkolaki we wspaniałych strojach przygotowały widowisko jasełkowe. Mali artyści z dużym zaangażowaniem i przejęciem odtwarzali swoje role: aniołków, pastuszków, królów oraz Maryi i Józefa z dzieciątkiem. Występ dzieci wywołał wzruszenie wśród podopiecznych DDOM. Radosna i ciepła atmosfera udzieliła się wszystkim, ponieważ dzieci w cudowny sposób stworzyły świąteczną atmosferę. Za wspaniałe widowisko przedszkolaki zostały nagrodzone gromkimi brawami. Serdecznie dziękujemy małym aktorom i ich wychowawczyniom.

 

 

 

Wigilia i Boże Narodzenie to czas refleksji, serdecznych spotkań oraz składania życzeń. W tym wyjątkowym nastroju odbyła się Wigilia w Dziennym Domu Opieki Medycznej w której wzięli udział: Pani Dyrektor Teresa Szpilewicz, z-ca Dyrektora Pani Elżbieta Korszla, pacjenci oraz pracownicy DDOM. Pani Dyrektor powitała wszystkich i złożyła świąteczne życzenia. Następnie wszyscy podzielili się opłatkiem i zasiedli do wigilijnego stołu. Po wspólnej wieczerzy śpiewano piękne, polskie kolędy. Tradycyjną kolację wigilijną przygotowali podopieczni DDOM-u.