SPZOZ Włodawa,
Al. J. Piłsudskiego 64 22-200 Włodawa

Telefoniczna Rejestracja do Poradni Specjalistycznych
Tel. 797 704 913, 797 704 917

SPZOZ Włodawa

Zaproszenie do złożenia oferty

 

21.02.2020r.

Protokół z przeprowadzonego przeglądu ofert

 Pliki do wyświetlenia lub pobrania
Pobierz SPZOZ.ADO.1101.9.2017


Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 30 000 euro.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Usługi informacyjno-edukacyjne dotyczące profilaktyki boreliozy, w ramach projektu „Uwaga na kleszcze! Program profilaktyczny boreliozy.” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr 126/RPLU.10.03.00-06-0001/19-00.


Pliki do pobrania
Pobierz SPZOZ.ADO.1101.9.2017