SPZOZ Włodawa,
Al. J. Piłsudskiego 64 22-200 Włodawa

Telefoniczna Rejestracja do Poradni Specjalistycznych
Tel. 797 704 913, 797 704 917

Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie opisów badań rtg i tomografii komputerowej

Unieważnienie

 

Pliki do pobrania
Pobierz SPZOZ.ADO.1101.9.2017


18.11.2019

Przesunięcie terminu

Udzielający zamówienia na podstawie zaproszenia do składania ofert na wykonywanie opisów badań RTG i Tomografii Komputerowej przesuwa termin składania ofert do dnia 22 listopada 2019 r. do godziny 14:00.

Pliki do pobrania
Pobierz SPZOZ.ADO.1101.9.2017


12.11.2019

Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie opisów badań rtg i tomografii komputerowej

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie opisów badań RTG i TK na podstawie przesłanych w formie elektronicznej badań/obrazów radiograficznych.

Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala, budynek Administracji, piętro I lub pocztą na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Al. J. Piłsudskiego 64, 22-200 Włodawa w terminie do: 19.11.2019r.

Proponowany okres obowiązywania umowy: 28.11.2019r. - 30.11.2020r.


Pliki do pobrania
Pobierz SPZOZ.ADO.1101.9.2017


Pytania i odpowiedzi

Pliki do pobrania
Pobierz SPZOZ.ADO.1101.9.2017