SPZOZ Włodawa,
Al. J. Piłsudskiego 64 22-200 Włodawa

Telefoniczna Rejestracja do Poradni Specjalistycznych
Tel. 797 704 913, 797 704 917

Ogłoszenie o konkursie ofert nr SPZOZ.ADO.1101.13.2018

 

11.04.2018

SP ZOZ we Włodawie ogłasza konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnych ordynacji i/lub poza godzinami normalnych ordynacji, czyli poza obowiązującym rozkładem czasu pracy (dyżur medyczny) w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w SP ZOZ we Włodawie...