SPZOZ Włodawa,
Al. J. Piłsudskiego 64 22-200 Włodawa

Telefoniczna Rejestracja do Poradni Specjalistycznych
Tel. 797 704 913, 797 704 917

Ogłoszenie o konkursie ofert nr SPZOZ.ADO.1101.12.2018

 

11.04.2018

SP ZOZ we Włodawie ogłasza konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych – porad specjalistycznych w Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie...