SPZOZ Włodawa,
Al. J. Piłsudskiego 64 22-200 Włodawa

Telefoniczna Rejestracja do Poradni Specjalistycznych
Tel. 797 704 913, 797 704 917

Ogłoszenie o konkursie ofert nr SPZOZ.ADO.1101.11.2018

 

10.04.2018

SP ZOZ we Włodawie ogłasza ogłasza konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne obejmujące udzielanie

  1. lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach normalnej ordynacji w Oddziale Dziecięcym i/lub
  2. lekarskich świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnych ordynacji w Oddziale Dziecięcym i Oddziale Noworodków i Wcześniaków