SPZOZ Włodawa,
Al. J. Piłsudskiego 64 22-200 Włodawa

Telefoniczna Rejestracja do Poradni Specjalistycznych
Tel. 797 704 913, 797 704 917

Ogłoszenie o konkursie ofert nr SPZOZ.ADO.1101.6.2018

 

12.03.2018

SP ZOZ we Włodawie ogłasza konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne obejmujące udzielanie:

  1. Lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach normalnej ordynacji oraz zadań administracyjnych należących do kompetencji lekarza kierującego oddziałem w Odziale Dziecięcym i/lub
  2. Lekarskich świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnych ordynacji w Oddziale Dziecięcym i Oddziale Noworodków i Wcześniaków...